[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://shadow/po/ca.poOn Wed, Jun 02, 2004 at 10:38:37PM +0200, Guillem Jover wrote:
> > >msgstr "No s'ha pogut canviar de directori a «%s»\n"
> > ...no s'ha pogut fer cd a ...
> En alguns casos he fet una traduccio semi-lliure i he posat l'accio real
> en comptes de l'ordre, crec que es fa mes clar. Pero si em convenceu ho
> puc canviar. =)

La traducció "no s'ha pogut canviar de directori" és prou habitual. Jo
la deixaria.

> > >#: libmisc/shell.c:78
> > >#, c-format
> > >msgid "Executing shell %s\n"
> > >msgstr "Executant el shell %s\n"
> 
> > Nota: per a mi, shell és femení: ...la shell...

En català jo crec que és masculí.

> Hmmm home si agafes la traduccio catalana si que ho es, pero de l'angles
> a mi em sona a masculi i com que ells no tenen genere... :>

No, la traducció (que jo empraria), és l'intèrpret, que tb és masculí. :)


Després, les d'«Usage» es tradueixen normalment per «Forma d'ús»

Això del fitxer de contrasenyes ombra no ho tinc massa clar... Esteu
segurs que això s'entendrà? Jo ficaria «.... el fitxer «shadow»."

> #: src/useradd.c:1189
> #, c-format
> msgid "%s: invalid base directory `%s'\n"
> msgstr "%s: directori base «%s» no vàlid\n"

En coses com aquesta, és millor ficar una frase sencera, com
"el directori base %s no és vàlid".

> msgid "%s: error updating password dbm entry\n"
> msgstr "%s: error actualitzant entrada de contrasenya dbm\n"

s'ha produït un error en actualitzar l'entrada...
amb els articles que facen falta i tal.

> #: src/usermod.c:1667
> msgid "failed to rename mailbox"
> msgstr "fallida en renombrar la bústia de correu"

no s'ha pogut?

> #: src/vipw.c:132
> msgid "Couldn't lock file"
> msgstr "No s'ha pogut bloquejar el fitxer"

blocar

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/Reply to: