[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://shadow/po/ca.poHola Josep,

He estat repassant la traduccio aquesta tarda junt amb el Dani López,
pero no l'he enviat, sento la doble feina.

Envio el que tinc ara.

On Wed, Jun 02, 2004 at 09:37:00PM +0200, Josep Lladonosa i Capell wrote:
> N'escric alguns. Què llarg! Després, algun més...

Un infern, mooolts dels errors son typos, altres es per que ja estava
força cansat, despres de mes de 400 cadenes casi iguals. O:>

> En/na Guillem Jover ha escrit:
> >msgid "Unable to cd to \"%s\"\n"
> >msgstr "No s'ha pogut canviar de directori a «%s»\n"

> ...no s'ha pogut fer cd a ...

En alguns casos he fet una traduccio semi-lliure i he posat l'accio real
en comptes de l'ordre, crec que es fa mes clar. Pero si em convenceu ho
puc canviar. =)

> >#: libmisc/shell.c:78
> >#, c-format
> >msgid "Executing shell %s\n"
> >msgstr "Executant el shell %s\n"

> Nota: per a mi, shell és femení: ...la shell...

Hmmm home si agafes la traduccio catalana si que ho es, pero de l'angles
a mi em sona a masculi i com que ells no tenen genere... :>

> >#: src/chage.c:160
> >msgid "Minimum Password Age"
> >msgstr "Duració mínima de la contrasenya"

> Durada...
> (tot i que va a gustos...)

Aquesta la meditare

Mercy per mirar-ho Josep!

salut,
guillem


# Shadow Catalan translation.
# Guillem Jover <guillem@debian.org>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: shadow 4.0.3\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-12 12:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-02 22:38+0200\n"
"Last-Translator: Guillem Jover <guillem@debian.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: libmisc/addgrps.c:60
#, c-format
msgid "Warning: unknown group %s\n"
msgstr "Avís: grup %s desconegut\n"

#: libmisc/addgrps.c:71
msgid "Warning: too many groups\n"
msgstr "Avís: massa grups\n"

#: libmisc/age.c:77
msgid "Your password has expired."
msgstr "La vostra contrasenya ha caducat."

#: libmisc/age.c:80
msgid "Your password is inactive."
msgstr "La vostra contrasenya està inactiva."

#: libmisc/age.c:83
msgid "Your login has expired."
msgstr "El vostre accés ha caducat."

#: libmisc/age.c:96
msgid " Contact the system administrator.\n"
msgstr " Contacteu amb administrador del sistema.\n"

#: libmisc/age.c:99
msgid " Choose a new password.\n"
msgstr " Escolliu una nova contrasenya.\n"

#: libmisc/age.c:176
#, c-format
msgid "Your password will expire in %ld days.\n"
msgstr "La vostra contrasenya caduca en %ld dies.\n"

#: libmisc/age.c:178
msgid "Your password will expire tomorrow.\n"
msgstr "La vostra contrasenya caduca demà.\n"

#: libmisc/age.c:180
msgid "Your password will expire today.\n"
msgstr "La vostra contrasenya caduca avui.\n"

#: libmisc/chowntty.c:113
#, c-format
msgid "Unable to change tty %s"
msgstr "Incapaç de canviar la tty %s"

#: libmisc/env.c:160
msgid "Environment overflow\n"
msgstr "Desbordament d'entorn\n"

#: libmisc/env.c:200
#, c-format
msgid "You may not change $%s\n"
msgstr "No hauríeu de canviar $%s\n"

#: libmisc/failure.c:238
#, c-format
msgid "%d %s since last login. Last was %s on %s.\n"
msgstr "%d %s des de l'últim accés. L'ultim va ser %s en %s.\n"

#: libmisc/failure.c:239
msgid "failures"
msgstr "fallides"

#: libmisc/failure.c:239
msgid "failure"
msgstr "fallida"

#: libmisc/limits.c:397
msgid "Too many logins.\n"
msgstr "Massa accessos.\n"

#: libmisc/login_desrpc.c:63
#, c-format
msgid "Password does not decrypt secret key for %s.\n"
msgstr "La contrasenya no desxifra la clau secreta per a %s.\n"

#: libmisc/login_desrpc.c:69
#, c-format
msgid "Could not set %s's secret key: is the keyserv daemon running?\n"
msgstr ""
"No s'ha pogut establir la clau secreta de %s: està funcionant el "
"dimoni «keyserv»?\n"

#: libmisc/mail.c:62 libmisc/mail.c:77
msgid "You have new mail."
msgstr "Teniu correu nou."

#: libmisc/mail.c:73
msgid "No mail."
msgstr "Sense correu."

#: libmisc/mail.c:75
msgid "You have mail."
msgstr "Teniu correu."

#: libmisc/obscure.c:281 src/passwd.c:244
#, c-format
msgid "Bad password: %s. "
msgstr "Contrasenya incorrecta: %s."

#: libmisc/pam_pass.c:42
#, c-format
msgid "passwd: pam_start() failed, error %d\n"
msgstr "passwd: pam_start() ha fallat, error %d\n"

#: libmisc/pam_pass.c:49
#, c-format
msgid "passwd: %s\n"
msgstr "passwd: %s\n"

#: libmisc/setupenv.c:211
#, c-format
msgid "Unable to cd to \"%s\"\n"
msgstr "No s'ha pogut canviar de directori a «%s»\n"

#: libmisc/setupenv.c:219
msgid "No directory, logging in with HOME=/"
msgstr "No hi ha directori, entrant amb HOME=/"

#: libmisc/shell.c:78
#, c-format
msgid "Executing shell %s\n"
msgstr "Executant el shell %s\n"

#.
#. * Obviously something is really wrong - I can't figure out
#. * how to execute this stupid shell, so I might as well give
#. * up in disgust ...
#.
#: libmisc/shell.c:122
#, c-format
msgid "Cannot execute %s"
msgstr "No es pot executar %s"

#: libmisc/sub.c:61
#, c-format
msgid "Invalid root directory \"%s\"\n"
msgstr "Directori arrel «%s» no vàlid\n"

#: libmisc/sub.c:73
#, c-format
msgid "Can't change root directory to \"%s\"\n"
msgstr "No s'ha pogut canviar el directori arrel a «%s»\n"

#: libmisc/xmalloc.c:28
#, c-format
msgid "malloc(%d) failed\n"
msgstr "malloc(%d) ha fallat\n"

#: lib/dialchk.c:71
msgid "Dialup Password: "
msgstr "Contrasenya per a la xarxa telefònica: "

#: lib/getdef.c:276
msgid "Could not allocate space for config info.\n"
msgstr "No s'ha pogut reservar espai per a la informació de configuració.\n"

#.
#. * Item was never found.
#.
#: lib/getdef.c:330
#, c-format
msgid "configuration error - unknown item '%s' (notify administrator)\n"
msgstr ""
"error de configuració - element «%s» desconegut (notifiqueu-ho al "
"administrador)\n"

#: lib/getdef.c:417
#, c-format
msgid "error - lookup '%s' failed\n"
msgstr "error - consulta «%s» fallida\n"

#: lib/getdef.c:425
#, c-format
msgid "%s not found\n"
msgstr "no s'ha trobat %s\n"

#.
#. * get the password from her, and set the salt for
#. * the decryption from the group file.
#.
#: lib/pwauth.c:54 src/newgrp.c:348
msgid "Password: "
msgstr "Contrasenya: "

#: lib/pwauth.c:56
#, c-format
msgid "%s's Password: "
msgstr "Contrasenya de %s: "

#: lib/pwauth.c:270
msgid "(Echo on) "
msgstr "(Eco activat) "

#: lib/strerror.c:20
#, c-format
msgid "Unknown error %d"
msgstr "Error desconegut %d"

#: src/chage.c:116
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [-l] [-m min_days] [-M max_days] [-W warn]\n"
"\t[-I inactive] [-E expire] [-d last_day] user\n"
msgstr ""
"Ús: %s [-l] [-m mín_dies] [-M màx_dies] [-W avís]\n"
"\t[-I inactiu] [-E caduca] [-d últim_dia] usuari\n"

#: src/chage.c:122
#, c-format
msgid "Usage: %s [-l] [-m min_days] [-M max_days] [-d last_day] user\n"
msgstr "Ús: %s [-l] [-m mín_dies] [-M màx_dies] [-d últim_dia] usuari\n"

#: src/chage.c:157
msgid ""
"Enter the new value, or press ENTER for the default\n"
"\n"
msgstr "Introduïu el nou valor, o premeu ENTER per al predeterminat\n\n"

#: src/chage.c:160
msgid "Minimum Password Age"
msgstr "Duració mínima de la contrasenya"

#: src/chage.c:166
msgid "Maximum Password Age"
msgstr "Duració màxima de la contrasenya"

#: src/chage.c:174
msgid "Last Password Change (YYYY-MM-DD)"
msgstr "Últim canvi de contrasenya (AAAA-MM-DD)"

#: src/chage.c:183
msgid "Password Expiration Warning"
msgstr "Avís de caducitat de la contrasenya"

#: src/chage.c:189
msgid "Password Inactive"
msgstr "Contrasenya inactiva"

#: src/chage.c:197
msgid "Account Expiration Date (YYYY-MM-DD)"
msgstr "Data de caducitat per al compte (AAAA-MM-YY)"

#.
#. * Start with the easy numbers - the number of days before the
#. * password can be changed, the number of days after which the
#. * password must be chaged, the number of days before the password
#. * expires that the user is told, and the number of days after the
#. * password expires that the account becomes unusable.
#.
#: src/chage.c:248
#, c-format
msgid "Minimum:\t%ld\n"
msgstr "Mínim:\t%ld\n"

#: src/chage.c:249
#, c-format
msgid "Maximum:\t%ld\n"
msgstr "Màxim:\t%ld\n"

#: src/chage.c:251
#, c-format
msgid "Warning:\t%ld\n"
msgstr "Avís:\t%ld\n"

#: src/chage.c:252
#, c-format
msgid "Inactive:\t%ld\n"
msgstr "Inactiu:\t%ld\n"

#.
#. * The "last change" date is either "Never" or the date the password
#. * was last modified. The date is the number of days since 1/1/1970.
#.
#: src/chage.c:260
msgid "Last Change:\t\t"
msgstr "Últim canvi:\t\t"

#: src/chage.c:262 src/chage.c:276 src/chage.c:293 src/chage.c:306
msgid "Never\n"
msgstr "Mai\n"

#.
#. * The password expiration date is determined from the last change
#. * date plus the number of days the password is valid for.
#.
#: src/chage.c:273
msgid "Password Expires:\t"
msgstr "La contrasenya caduca:\t"

#.
#. * The account becomes inactive if the password is expired for more
#. * than "inactdays". The expiration date is calculated and the
#. * number of inactive days is added. The resulting date is when the
#. * active will be disabled.
#.
#: src/chage.c:290
msgid "Password Inactive:\t"
msgstr "Contrasenya inactiva:\t"

#.
#. * The account will expire on the given date regardless of the
#. * password expiring or not.
#.
#: src/chage.c:304
msgid "Account Expires:\t"
msgstr "El compte caduca:\t"

#: src/chage.c:468
#, c-format
msgid "%s: do not include \"l\" with other flags\n"
msgstr "%s: no inclogueu «l» amb altres senyaladors\n"

#: src/chage.c:481 src/chage.c:652 src/login.c:518
#, c-format
msgid "%s: permission denied\n"
msgstr "%s: permís denegat\n"

#: src/chage.c:512 src/chpasswd.c:139 src/groupadd.c:529 src/groupdel.c:322
#: src/groupmod.c:520 src/newusers.c:381 src/useradd.c:1754 src/userdel.c:717
#: src/usermod.c:1732
#, c-format
msgid "%s: PAM authentication failed\n"
msgstr "%s: autenticació PAM fallida\n"

#: src/chage.c:533 src/chpasswd.c:157
#, c-format
msgid "%s: can't lock password file\n"
msgstr "%s: no es pot bloquejar el fitxer de contrasenyes\n"

#: src/chage.c:544 src/chpasswd.c:162
#, c-format
msgid "%s: can't open password file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de contrasenyes\n"

#: src/chage.c:552
#, c-format
msgid "%s: unknown user: %s\n"
msgstr "%s: usuari desconegut: %s\n"

#: src/chage.c:571
#, c-format
msgid "%s: can't lock shadow password file"
msgstr "%s: no es pot bloquejar el fitxer de contrasenyes ombra"

#: src/chage.c:579
#, c-format
msgid "%s: can't open shadow password file"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de contrasenyes ombra"

#: src/chage.c:674
#, c-format
msgid "Changing the aging information for %s\n"
msgstr "Canviant la informació de caducitat per a %s\n"

#: src/chage.c:677
#, c-format
msgid "%s: error changing fields\n"
msgstr "%s: error canviant els camps\n"

#: src/chage.c:705 src/chage.c:771 src/pwunconv.c:174
#, c-format
msgid "%s: can't update password file\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer de contrasenyes\n"

#: src/chage.c:737 src/pwunconv.c:168
#, c-format
msgid "%s: can't update shadow password file\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#: src/chage.c:789 src/chage.c:805 src/chfn.c:570 src/chsh.c:382
#: src/passwd.c:747 src/passwd.c:859
msgid "Error updating the DBM password entry.\n"
msgstr "Error actualitzant l'entrada de contrasenya DBM.\n"

#: src/chage.c:823
#, c-format
msgid "%s: can't rewrite shadow password file\n"
msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#: src/chage.c:838
#, c-format
msgid "%s: can't rewrite password file\n"
msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de contrasenyes\n"

#: src/chage.c:857 src/chpasswd.c:343 src/groupadd.c:590 src/groupdel.c:409
#: src/groupmod.c:604 src/newusers.c:628 src/useradd.c:1869 src/userdel.c:849
#: src/usermod.c:1811
#, c-format
msgid "%s: PAM chauthtok failed\n"
msgstr "%s: PAM chauthok ha fallat\n"

#: src/chfn.c:83
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [-f full_name] [-r room_no] [-w work_ph]\n"
"\t[-h home_ph] [-o other] [user]\n"
msgstr ""
"Ús: %s [-f nom_complet] [-r num_habitació] [-w tef_feina]\n"
"\t[-h tef_casa] [-o altre] [usuari]\n"

#: src/chfn.c:88
#, c-format
msgid "Usage: %s [-f full_name] [-r room_no] [-w work_ph] [-h home_ph]\n"
msgstr ""
"Ús: %s [-f nom_complet] [-r num_habitació] [-w tef_feina] [-h tef_casa]\n"

#: src/chfn.c:139
msgid "Enter the new value, or press ENTER for the default\n"
msgstr "Introduïu el nou valor, o premeu ENTER per al predeterminat\n"

#: src/chfn.c:142
msgid "Full Name"
msgstr "Nom complet"

#: src/chfn.c:144
#, c-format
msgid "\tFull Name: %s\n"
msgstr "\tNom complet: %s\n"

#: src/chfn.c:147
msgid "Room Number"
msgstr "Número d'habitació"

#: src/chfn.c:149
#, c-format
msgid "\tRoom Number: %s\n"
msgstr "\tNúmero d'habitació: %s\n"

#: src/chfn.c:152
msgid "Work Phone"
msgstr "Telèfon de la feina"

#: src/chfn.c:154
#, c-format
msgid "\tWork Phone: %s\n"
msgstr "\tTelèfon de la feina: %s\n"

#: src/chfn.c:157
msgid "Home Phone"
msgstr "Telèfon de casa"

#: src/chfn.c:159
#, c-format
msgid "\tHome Phone: %s\n"
msgstr "\tTelèfon de casa: %s\n"

#: src/chfn.c:162
msgid "Other"
msgstr "Altre"

#: src/chfn.c:271 src/chfn.c:281 src/chfn.c:291 src/chfn.c:301 src/chfn.c:311
#: src/chfn.c:379 src/passwd.c:1115
#, c-format
msgid "%s: Permission denied.\n"
msgstr "%s: Permís denegat.\n"

#: src/chfn.c:332 src/chsh.c:190 src/passwd.c:1165
#, c-format
msgid "%s: Unknown user %s\n"
msgstr "%s: Usuari desconegut %s\n"

#: src/chfn.c:341 src/chsh.c:198 src/passwd.c:1096
#, c-format
msgid "%s: Cannot determine your user name.\n"
msgstr "%s: No s'ha pogut determinar el seu nom d'usuari.\n"

#: src/chfn.c:358 src/chsh.c:215
#, c-format
msgid "%s: cannot change user `%s' on NIS client.\n"
msgstr "%s: no s'ha pogut canviar l'usuari '%s' al client NIS.\n"

#: src/chfn.c:366 src/chsh.c:223
#, c-format
msgid "%s: `%s' is the NIS master for this client.\n"
msgstr "%s: '%s' és el master NIS per a aquest client.\n"

#: src/chfn.c:441
#, c-format
msgid "Changing the user information for %s\n"
msgstr "Canviant la informació d'usuari per a %s\n"

#: src/chfn.c:450
#, c-format
msgid "%s: invalid name: \"%s\"\n"
msgstr "%: nom no vàlid: «%s»\n"

#: src/chfn.c:456
#, c-format
msgid "%s: invalid room number: \"%s\"\n"
msgstr "%s: número d'habitació no vàlid: «%s»\n"

#: src/chfn.c:462
#, c-format
msgid "%s: invalid work phone: \"%s\"\n"
msgstr "%s: telèfon de casa no vàlid: «%s»\n"

#: src/chfn.c:468
#, c-format
msgid "%s: invalid home phone: \"%s\"\n"
msgstr "%s: telèfon de la feina no vàlid: «%s»\n"

#: src/chfn.c:475
#, c-format
msgid "%s: \"%s\" contains illegal characters\n"
msgstr "%s: «%s» conté caràcters il·legals\n"

#: src/chfn.c:488
#, c-format
msgid "%s: fields too long\n"
msgstr "%s: camps massa llargs\n"

#: src/chfn.c:504 src/chsh.c:316 src/gpasswd.c:570 src/passwd.c:1277
msgid "Cannot change ID to root.\n"
msgstr "No s'ha pogut canviar l'ID al de root.\n"

#: src/chfn.c:519 src/chsh.c:331 src/passwd.c:656 src/passwd.c:811
msgid "Cannot lock the password file; try again later.\n"
msgstr ""
"No s'ha pogut bloquejar el fitxer de contrasenyes; intenteu-ho més tard\n"

#: src/chfn.c:525 src/chsh.c:337 src/passwd.c:661 src/passwd.c:816
msgid "Cannot open the password file.\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer de contrasenyes.\n"

#: src/chfn.c:542 src/chsh.c:352 src/passwd.c:667 src/usermod.c:1348
#, c-format
msgid "%s: %s not found in /etc/passwd\n"
msgstr "%s: no s'ha trobat %s a /etc/passwd\n"

#: src/chfn.c:561 src/chsh.c:373 src/passwd.c:740 src/passwd.c:852
msgid "Error updating the password entry.\n"
msgstr "Error en actualitzar l'entrada de la contrasenya.\n"

#: src/chfn.c:585 src/chsh.c:397 src/passwd.c:755 src/passwd.c:867
msgid "Cannot commit password file changes.\n"
msgstr "No es poden confirmar els canvis del fitxer de contrasenyes.\n"

#: src/chfn.c:592 src/chsh.c:404
msgid "Cannot unlock the password file.\n"
msgstr "No s'ha pogut desbloquejar el fitxer de contrasenyes.\n"

#: src/chpasswd.c:66
#, c-format
msgid "usage: %s [-e]\n"
msgstr "ús: %s [-e]\n"

#: src/chpasswd.c:171 src/pwconv.c:94
#, c-format
msgid "%s: can't lock shadow file\n"
msgstr "%s: no s'ha pogut bloquejar el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#: src/chpasswd.c:177 src/gpasswd.c:596 src/pwconv.c:99 src/pwunconv.c:103
#: src/pwunconv.c:108
#, c-format
msgid "%s: can't open shadow file\n"
msgstr "%s: no s'ha pogut obrir el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#: src/chpasswd.c:200 src/newusers.c:460
#, c-format
msgid "%s: line %d: line too long\n"
msgstr "%s: línia %d: línia massa llarga\n"

#: src/chpasswd.c:220
#, c-format
msgid "%s: line %d: missing new password\n"
msgstr "%s: línia %d: manca la nova contrasenya\n"

#: src/chpasswd.c:237
#, c-format
msgid "%s: line %d: unknown user %s\n"
msgstr "%s: línia %d: usuari %s desconegut\n"

#: src/chpasswd.c:290
#, c-format
msgid "%s: line %d: cannot update password entry\n"
msgstr "%s: línia %d: no s'ha pogut actualitzar l'entrada de la contrasenya\n"

#: src/chpasswd.c:307 src/newusers.c:588
#, c-format
msgid "%s: error detected, changes ignored\n"
msgstr "%s: s'ha detectat un error, els canvis s'han ignorat\n"

#: src/chpasswd.c:319
#, c-format
msgid "%s: error updating shadow file\n"
msgstr "%s: error en actualitzar el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#: src/chpasswd.c:328
#, c-format
msgid "%s: error updating password file\n"
msgstr "%s: error en actualitzar el fitxer de contrasenyes\n"

#: src/chsh.c:75
#, c-format
msgid "Usage: %s [-s shell] [name]\n"
msgstr "Ús: %s [-s shell] [nom]\n"

#: src/chsh.c:89
msgid "Enter the new value, or press return for the default\n"
msgstr "Introduïu el nou valor, o premeu retorn per al predeterminat\n"

#: src/chsh.c:90
msgid "Login Shell"
msgstr "Shell d'accés"

#: src/chsh.c:239 src/chsh.c:253
#, c-format
msgid "You may not change the shell for %s.\n"
msgstr "No podeu canviar el shell per a %s.\n"

#: src/chsh.c:282
#, c-format
msgid "Changing the login shell for %s\n"
msgstr "S'està canviant el shell d'accés per a %s\n"

#: src/chsh.c:294
#, c-format
msgid "%s: Invalid entry: %s\n"
msgstr "%s: Entrada no vàlida: %s\n"

#: src/chsh.c:301
#, c-format
msgid "%s is an invalid shell.\n"
msgstr "%s és un shell no vàlid.\n"

#: src/dpasswd.c:52
#, c-format
msgid "Usage: %s [-(a|d)] shell\n"
msgstr "Ús: %s [-(a|d)] shell\n"

#: src/dpasswd.c:115
msgid "Shell password: "
msgstr "Contrasenya de shell: "

#: src/dpasswd.c:121
msgid "re-enter Shell password: "
msgstr "Reintroduïu la contrasenya del shell: "

#: src/dpasswd.c:129
#, c-format
msgid "%s: Passwords do not match, try again.\n"
msgstr "%s: Les contrasenyes no coincideixen, intenteu-ho de nou.\n"

#: src/dpasswd.c:149
#, c-format
msgid "%s: can't create %s"
msgstr "%s: no es pot crear %s"

#: src/dpasswd.c:155
#, c-format
msgid "%s: can't open %s"
msgstr "%s: no es pot obrir %s"

#: src/dpasswd.c:183
#, c-format
msgid "%s: Shell %s not found.\n"
msgstr "%s: No s'ha trobat el shell %s.\n"

#: src/expiry.c:59
msgid "Usage: expiry {-f|-c}\n"
msgstr "Ús: expiry {-f|-c}\n"

#: src/expiry.c:113
#, c-format
msgid "%s: WARNING! Must be set-UID root!\n"
msgstr "%s: AVÍS! Ha de ser set-UID de root!\n"

#: src/expiry.c:124
#, c-format
msgid "%s: unknown user\n"
msgstr "%s: usuari desconegut\n"

#: src/faillog.c:77
#, c-format
msgid "usage: %s [-a|-u user] [-m max] [-r] [-t days] [-l locksecs]\n"
msgstr "ús: %s [-a|-u usuari] [-m màxim] [-r] [-t dies] [-l locksecs]\n"

#: src/faillog.c:131 src/lastlog.c:96
#, c-format
msgid "Unknown User: %s\n"
msgstr "Usuari desconegut: %s\n"

#: src/faillog.c:212
msgid "Username  Failures Maximum Latest\n"
msgstr "Usuari   Fallides Màxim  Últim\n"

#: src/faillog.c:229
#, c-format
msgid " %s on %s"
msgstr " %s en %s"

#: src/faillog.c:233
#, c-format
msgid " [%lds left]"
msgstr " [falten %lds]"

#: src/faillog.c:237
#, c-format
msgid " [%lds lock]"
msgstr " [bloquejats %lds]"

#: src/gpasswd.c:78
#, c-format
msgid "usage: %s [-r|-R] group\n"
msgstr "ús: %s [-r|-R] grup\n"

#: src/gpasswd.c:79
#, c-format
msgid "    %s [-a user] group\n"
msgstr "    %s [-a usuari] grup\n"

#: src/gpasswd.c:80
#, c-format
msgid "    %s [-d user] group\n"
msgstr "    %s [-d usuari] grup\n"

#: src/gpasswd.c:83
#, c-format
msgid "    %s [-A user,...] [-M user,...] group\n"
msgstr "    %s [-A usuari,...] [-M usuari,...] grup\n"

#: src/gpasswd.c:85
#, c-format
msgid "    %s [-M user,...] group\n"
msgstr "    %s [-M usuari,...] grup\n"

#: src/gpasswd.c:146 src/gpasswd.c:230
#, c-format
msgid "%s: unknown user %s\n"
msgstr "%s: usuari desconegut\n"

#: src/gpasswd.c:157
msgid "Permission denied.\n"
msgstr "Permís denegat.\n"

#: src/gpasswd.c:243
#, c-format
msgid "%s: shadow group passwords required for -A\n"
msgstr "%s: contrasenyes ombra de grups requerides per a -A\n"

#: src/gpasswd.c:294
msgid "Who are you?\n"
msgstr "Qui sou?\n"

#: src/gpasswd.c:313 src/newgrp.c:297
#, c-format
msgid "unknown group: %s\n"
msgstr "grup desconegut: %s\n"

#: src/gpasswd.c:422
#, c-format
msgid "Adding user %s to group %s\n"
msgstr "Afegint usuari %s al grup %s\n"

#: src/gpasswd.c:440
#, c-format
msgid "Removing user %s from group %s\n"
msgstr "Eliminant usuari %s del grup %s\n"

#: src/gpasswd.c:454
#, c-format
msgid "%s: unknown member %s\n"
msgstr "%s: membre desconegut %s\n"

#: src/gpasswd.c:501
#, c-format
msgid "%s: Not a tty\n"
msgstr "%s: No és una tty\n"

#.
#. * A new password is to be entered and it must be encrypted, etc.
#. * The password will be prompted for twice, and both entries must be
#. * identical. There is no need to validate the old password since
#. * the invoker is either the group owner, or root.
#.
#: src/gpasswd.c:522
#, c-format
msgid "Changing the password for group %s\n"
msgstr "S'està canviant la contrasenya per al grup %s\n"

#: src/gpasswd.c:525
msgid "New Password: "
msgstr "Nova contrasenya: "

#: src/gpasswd.c:530 src/passwd.c:365
msgid "Re-enter new password: "
msgstr "Reintroduïu la nova contrasenya: "

#: src/gpasswd.c:542
msgid "They don't match; try again"
msgstr "No coincideixen; intenteu-ho de nou."

#: src/gpasswd.c:546
#, c-format
msgid "%s: Try again later\n"
msgstr "%s: Intenteu-ho de nou mes tard.\n"

#: src/gpasswd.c:578
#, c-format
msgid "%s: can't get lock\n"
msgstr "%s: no és pot obtenir el bloqueig\n"

#: src/gpasswd.c:584
#, c-format
msgid "%s: can't get shadow lock\n"
msgstr "%s: no es pot obtenir el bloqueig de «shadow»\n"

#: src/gpasswd.c:590
#, c-format
msgid "%s: can't open file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer\n"

#: src/gpasswd.c:602
#, c-format
msgid "%s: can't update entry\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar l'entrada\n"

#: src/gpasswd.c:608
#, c-format
msgid "%s: can't update shadow entry\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar l'entrada «shadow»\n"

#: src/gpasswd.c:615
#, c-format
msgid "%s: can't re-write file\n"
msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer\n"

#: src/gpasswd.c:621
#, c-format
msgid "%s: can't re-write shadow file\n"
msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer ombra\n"

#: src/gpasswd.c:630
#, c-format
msgid "%s: can't unlock file\n"
msgstr "%s: no es pot desbloquejar el fitxer\n"

#: src/gpasswd.c:635
#, c-format
msgid "%s: can't update DBM files\n"
msgstr "%s: no es poden actualitzar els fitxers DBM\n"

#: src/gpasswd.c:642
#, c-format
msgid "%s: can't update DBM shadow files\n"
msgstr "%s: no es poden actualitzar els fitxers ombra DBM\n"

#: src/groupadd.c:101
msgid "usage: groupadd [-g gid [-o]] group\n"
msgstr "ús: groupadd [-g gid [-o]] grup\n"

#: src/groupadd.c:167 src/groupadd.c:192 src/groupmod.c:179 src/groupmod.c:228
#: src/useradd.c:970 src/usermod.c:552 src/usermod.c:695
#, c-format
msgid "%s: error adding new group entry\n"
msgstr "%s: error en afegir una nova entrada de grup\n"

#: src/groupadd.c:178 src/groupadd.c:203 src/groupmod.c:197 src/useradd.c:981
#: src/usermod.c:564 src/usermod.c:708
#, c-format
msgid "%s: cannot add new dbm group entry\n"
msgstr "%s: no es pot afegir una entrada nova de grup dbm\n"

#: src/groupadd.c:255 src/useradd.c:1034
#, c-format
msgid "%s: name %s is not unique\n"
msgstr "%s: el nom %s no és únic\n"

#: src/groupadd.c:270
#, c-format
msgid "%s: gid %u is not unique\n"
msgstr "%s: gid %u no és únic\n"

#: src/groupadd.c:294
#, c-format
msgid "%s: can't get unique gid\n"
msgstr "%s: no es pot obtenir un gid únic\n"

#.
#. * All invalid group names land here.
#.
#: src/groupadd.c:317 src/groupmod.c:341
#, c-format
msgid "%s: %s is a not a valid group name\n"
msgstr "%s: %s no és un nom de grup valid\n"

#: src/groupadd.c:346 src/groupmod.c:366
#, c-format
msgid "%s: invalid group %s\n"
msgstr "%s: grup %s no vàlid\n"

#: src/groupadd.c:363 src/useradd.c:1313
#, c-format
msgid "%s: -O requires NAME=VALUE\n"
msgstr "%s: -O requereix NOM=VALOR\n"

#: src/groupadd.c:407 src/groupdel.c:173 src/groupmod.c:401 src/useradd.c:1428
#: src/userdel.c:312 src/usermod.c:576
#, c-format
msgid "%s: cannot rewrite group file\n"
msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de grup\n"

#: src/groupadd.c:415 src/groupdel.c:179 src/groupmod.c:409 src/useradd.c:1437
#: src/userdel.c:319 src/usermod.c:722
#, c-format
msgid "%s: cannot rewrite shadow group file\n"
msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de grups ombra\n"

#: src/groupadd.c:433 src/groupdel.c:198 src/groupmod.c:427 src/userdel.c:403
#, c-format
msgid "%s: unable to lock group file\n"
msgstr "%s: no es pot bloquejar el fitxer de grup\n"

#: src/groupadd.c:438 src/groupdel.c:202 src/groupmod.c:432
#, c-format
msgid "%s: unable to open group file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de grup\n"

#: src/groupadd.c:445 src/groupdel.c:207 src/groupmod.c:439 src/userdel.c:414
#, c-format
msgid "%s: unable to lock shadow group file\n"
msgstr "%s: no es pot bloquejar el fitxer de grup ombra\n"

#: src/groupadd.c:451 src/groupdel.c:212 src/groupmod.c:445
#, c-format
msgid "%s: unable to open shadow group file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de grup ombra\n"

#: src/groupadd.c:562
#, c-format
msgid "%s: group %s exists\n"
msgstr "%s: el grup %s existeix\n"

#: src/groupdel.c:92
msgid "usage: groupdel group\n"
msgstr "ús: groupdel grup\n"

#: src/groupdel.c:110 src/groupmod.c:184 src/groupmod.c:233
#, c-format
msgid "%s: error removing group entry\n"
msgstr "%s: error en eliminar l'entrada de grup\n"

#: src/groupdel.c:122 src/groupmod.c:204
#, c-format
msgid "%s: error removing group dbm entry\n"
msgstr "%s: error en eliminar l'entrada de grup dbm\n"

#: src/groupdel.c:137
#, c-format
msgid "%s: error removing shadow group entry\n"
msgstr "%s: error en eliminar l'entrada de grup ombra\n"

#: src/groupdel.c:150 src/groupmod.c:254
#, c-format
msgid "%s: error removing shadow group dbm entry\n"
msgstr "%s: error en eliminar l'entrada de grup ombra dbm\n"

#.
#. * Can't remove the group.
#.
#: src/groupdel.c:254
#, c-format
msgid "%s: cannot remove user's primary group.\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar el grup primari de l'usuari.\n"

#: src/groupdel.c:355 src/groupmod.c:550
#, c-format
msgid "%s: group %s does not exist\n"
msgstr "%s: el grup %s no existeix\n"

#: src/groupdel.c:369 src/groupmod.c:566
#, c-format
msgid "%s: group %s is a NIS group\n"
msgstr "%s: el grup %s no és un grup NIS\n"

#: src/groupdel.c:375 src/groupmod.c:571 src/userdel.c:776 src/usermod.c:1045
#, c-format
msgid "%s: %s is the NIS master\n"
msgstr "%s: %s és el master NIS\n"

#: src/groupmems.c:95
msgid "Member already exists\n"
msgstr "El membre ja existeix\n"

#: src/groupmems.c:125
msgid "Member to remove could not be found\n"
msgstr "No s'ha tronat el membre a eliminar\n"

#: src/groupmems.c:158
msgid "usage: groupmems -a username | -d username | -D | -l [-g groupname]\n"
msgstr "ús: groupmems -a nom_usuari | -d nom_usuari | -D | -l [-g nom_grup]\n"

#: src/groupmems.c:201
msgid "Only root can add members to different groups\n"
msgstr "Només root pot afegir membres als diferents grups\n"

#: src/groupmems.c:206
msgid "Group access is required\n"
msgstr "Es requereix accés de grup\n"

#: src/groupmems.c:210
msgid "Not primary owner of current group\n"
msgstr "No es propietari principal del grup actual\n"

#: src/groupmems.c:215
msgid "Unable to lock group file\n"
msgstr "No es pot bloquejar el fitxer de grup\n"

#: src/groupmems.c:220
msgid "Unable to open group file\n"
msgstr "No es pot obrir el fitxer de grup\n"

#: src/groupmems.c:240
msgid "Cannot close group file\n"
msgstr "No es pot tancar el fitxer de grup\n"

#: src/groupmod.c:103
msgid "usage: groupmod [-g gid [-o]] [-n name] group\n"
msgstr "ús: groupmod [-g gid [-o]] [-n nom] grup\n"

#: src/groupmod.c:161
#, c-format
msgid "%s: %s not found in /etc/group\n"
msgstr "%s: no s'ha trobat %s a «/etc/group»\n"

#: src/groupmod.c:247
#, c-format
msgid "%s: cannot add new dbm shadow group entry\n"
msgstr "%s: no es pot afegir una nova entrada de grup ombra dbm\n"

#: src/groupmod.c:300
#, c-format
msgid "%s: %u is not a unique gid\n"
msgstr "%s: %u no és un gid únic\n"

#: src/groupmod.c:330
#, c-format
msgid "%s: %s is not a unique name\n"
msgstr "%s: %s no és un nom únic\n"

#: src/groups.c:59
#, c-format
msgid "unknown user %s\n"
msgstr "usuari %s desconegut\n"

#: src/grpck.c:87
#, c-format
msgid "Usage: %s [-r] [-s] [group [gshadow]]\n"
msgstr "Ús: %s [-r] [-s] [grup [gombra]]\n"

#: src/grpck.c:90
#, c-format
msgid "Usage: %s [-r] [-s] [group]\n"
msgstr "Ús: %s [-r] [-s] [grup]\n"

#: src/grpck.c:108 src/pwck.c:108
msgid "No"
msgstr "No"

#: src/grpck.c:192 src/pwck.c:175
#, c-format
msgid "%s: -s and -r are incompatibile\n"
msgstr "%s: -s i -r són incompatibles\n"

#: src/grpck.c:232 src/grpck.c:242 src/pwck.c:215 src/pwck.c:225
#, c-format
msgid "%s: cannot lock file %s\n"
msgstr "%s: no es pot bloquejar el fitxer %s\n"

#: src/grpck.c:259 src/grpck.c:268 src/mkpasswd.c:202 src/pwck.c:242
#: src/pwck.c:251
#, c-format
msgid "%s: cannot open file %s\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer %s\n"

#.
#. * Tell the user this entire line is bogus and ask
#. * them to delete it.
#.
#: src/grpck.c:311
msgid "invalid group file entry\n"
msgstr "entrada de fitxer de grup no vàlida\n"

#: src/grpck.c:312 src/grpck.c:375 src/grpck.c:458 src/grpck.c:521
#: src/grpck.c:538 src/pwck.c:296 src/pwck.c:358 src/pwck.c:457 src/pwck.c:519
#: src/pwck.c:543
#, c-format
msgid "delete line `%s'? "
msgstr "voleu eliminar la línia «%s»? "

#.
#. * Tell the user this entry is a duplicate of
#. * another and ask them to delete it.
#.
#: src/grpck.c:374
msgid "duplicate group entry\n"
msgstr "entrada de grup duplicada\n"

#: src/grpck.c:391
#, c-format
msgid "invalid group name `%s'\n"
msgstr "nom de grup «%s» no vàlid\n"

#: src/grpck.c:418
#, c-format
msgid "group %s: no user %s\n"
msgstr "grup %s: no existeix l'usuari %s\n"

#: src/grpck.c:420 src/grpck.c:590
#, c-format
msgid "delete member `%s'? "
msgstr "voleu eliminar el membre «%s»? "

#.
#. * Tell the user this entire line is bogus and ask
#. * them to delete it.
#.
#: src/grpck.c:457
msgid "invalid shadow group file entry\n"
msgstr "entrada de fitxer de grup ombra no vàlida\n"

#.
#. * Tell the user this entry is a duplicate of
#. * another and ask them to delete it.
#.
#: src/grpck.c:520
msgid "duplicate shadow group entry\n"
msgstr "entrada de grup ombra duplicada\n"

#: src/grpck.c:537
msgid "no matching group file entry\n"
msgstr "no hi ha entrades coincidents al fitxer de grup\n"

#: src/grpck.c:558
#, c-format
msgid "shadow group %s: no administrative user %s\n"
msgstr "grup ombra %s: no existeix l'usuari administratiu %s\n"

#: src/grpck.c:560
#, c-format
msgid "delete administrative member `%s'? "
msgstr "voleu eliminar el membre administratiu «%s»? "

#: src/grpck.c:588
#, c-format
msgid "shadow group %s: no user %s\n"
msgstr "grup ombra %s: no existeix l'usuari %s\n"

#: src/grpck.c:616 src/grpck.c:622 src/pwck.c:577 src/pwck.c:585
#, c-format
msgid "%s: cannot update file %s\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer %s\n"

#: src/grpck.c:647 src/pwck.c:612
#, c-format
msgid "%s: the files have been updated; run mkpasswd\n"
msgstr "%s: el fitxer s'ha actualitzat; executeu mkpasswd\n"

#: src/grpck.c:648 src/grpck.c:652 src/pwck.c:613 src/pwck.c:617
#, c-format
msgid "%s: no changes\n"
msgstr "%s: sense canvis\n"

#: src/grpck.c:651 src/pwck.c:616
#, c-format
msgid "%s: the files have been updated\n"
msgstr "%s: el fitxer s'ha actualitzat\n"

#: src/grpconv.c:60 src/grpunconv.c:56
#, c-format
msgid "%s: can't lock group file\n"
msgstr "%s: no es pot bloquejar el fitxer de grups\n"

#: src/grpconv.c:65 src/grpunconv.c:61
#, c-format
msgid "%s: can't open group file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de grups\n"

#: src/grpconv.c:70 src/grpunconv.c:66
#, c-format
msgid "%s: can't lock shadow group file\n"
msgstr "%s: no es pot bloquejar el fitxer de grups ombra\n"

#: src/grpconv.c:76 src/grpunconv.c:72
#, c-format
msgid "%s: can't open shadow group file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de grups ombra\n"

#: src/grpconv.c:94
#, c-format
msgid "%s: can't remove shadow group %s\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar el grup ombra %s\n"

#: src/grpconv.c:138 src/pwconv.c:153
#, c-format
msgid "%s: can't update shadow entry for %s\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar l'entrada ombra per a %s\n"

#: src/grpconv.c:148 src/grpunconv.c:91
#, c-format
msgid "%s: can't update entry for group %s\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar l'entrada per al grup %s\n"

#: src/grpconv.c:155 src/grpunconv.c:99
#, c-format
msgid "%s: can't update shadow group file\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer de grups ombra\n"

#: src/grpconv.c:160 src/grpunconv.c:105
#, c-format
msgid "%s: can't update group file\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer de grups\n"

#: src/grpconv.c:175 src/grpunconv.c:127
#, c-format
msgid "%s: not configured for shadow group support.\n"
msgstr "%s: no configurat per a suport de grups ombra.\n"

#: src/grpunconv.c:110
#, c-format
msgid "%s: can't delete shadow group file\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar el fitxer de grups ombra\n"

#: src/id.c:53
msgid "usage: id [-a]\n"
msgstr "ús: id [-a]\n"

#: src/id.c:55
msgid "usage: id\n"
msgstr "ús: id\n"

#.
#. * Start off the group message. It will be of the format
#. *
#. *   groups=###(aaa),###(aaa),###(aaa)
#. *
#. * where "###" is a numerical value and "aaa" is the
#. * corresponding name for each respective numerical value.
#.
#: src/id.c:169
msgid " groups="
msgstr " grup="

#: src/lastlog.c:110 src/lastlog.c:116
#, c-format
msgid "Usage: %s [<-u|--login> login-name] [<-t|--time> days] [<-h|--help>]\n"
msgstr "Ús: %s [<-u|--login> nom-usuari] [<-t|--time> dies] [<-h|--help>]\n"

#: src/lastlog.c:181
msgid "Username     Port   From       Latest\n"
msgstr "Usuari      Port   Des de      Últim\n"

#: src/lastlog.c:183
msgid "Username        Port   Latest\n"
msgstr "Usuari         Port   Últim\n"

#: src/lastlog.c:197
msgid "**Never logged in**"
msgstr "**No ha entrat mai**"

#: src/login.c:185
#, c-format
msgid "usage: %s [-p] [name]\n"
msgstr "ús: %s [-p] [nom]\n"

#: src/login.c:188
#, c-format
msgid "    %s [-p] [-h host] [-f name]\n"
msgstr "    %s [-p] [-h ordinador] [-f nom]\n"

#: src/login.c:190
#, c-format
msgid "    %s [-p] -r host\n"
msgstr "    %s [-p] -r ordinador\n"

#: src/login.c:274
msgid "Invalid login time\n"
msgstr "Temps d'accés no vàlid\n"

#: src/login.c:329
msgid ""
"\n"
"System closed for routine maintenance\n"
msgstr ""
"\n"
"Sistema tancat per a manteniment rutinari\n"

#: src/login.c:340
msgid ""
"\n"
"[Disconnect bypassed -- root login allowed.]\n"
msgstr ""
"\n"
"[Desconnexió evitada -- accés de root permés.]\n"

#: src/login.c:377
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Login timed out after %d seconds.\n"
msgstr ""
"\n"
"L'accés ha caducat després de %d segons.\n"

#: src/login.c:689
#, c-format
msgid " on `%.100s' from `%.200s'"
msgstr " a «%.100s» des de «%.200s»"

#: src/login.c:693
#, c-format
msgid " on `%.100s'"
msgstr " a «%.100s»"

#: src/login.c:852
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s login: "
msgstr ""
"\n"
"%s login: "

#: src/login.c:855
msgid "login: "
msgstr "login: "

#: src/login.c:1071 src/sulogin.c:233
msgid "Login incorrect"
msgstr "Login incorrecte"

#: src/login.c:1265
msgid "Warning: login re-enabled after temporary lockout.\n"
msgstr "Avís: accés reactivat després d'un bloqueig temporal.\n"

#: src/login.c:1278
#, c-format
msgid "Last login: %s on %s"
msgstr "Última entrada: %s a %s"

#: src/login.c:1281
#, c-format
msgid "Last login: %.19s on %s"
msgstr "Última entrada: %.19s a %s"

#: src/login.c:1287
#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr " des de %.*s"

#: src/login.c:1364
msgid "Starting rad_login\n"
msgstr "S'està iniciant rad_login\n"

#: src/mkpasswd.c:47
#, c-format
msgid "%s: no DBM database on system - no action performed\n"
msgstr ""
"%s: no hi ha una base de dades DBM al sistema - no es realitza cap acció\n"

#: src/mkpasswd.c:232 src/mkpasswd.c:237
#, c-format
msgid "%s: cannot overwrite file %s\n"
msgstr "%s: no es pot sobreescriure el fitxer %s\n"

#: src/mkpasswd.c:252
#, c-format
msgid "%s: cannot open DBM files for %s\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer DBM per a %s\n"

#: src/mkpasswd.c:287
#, c-format
msgid "%s: the beginning with "
msgstr "%s: el principi amb "

#: src/mkpasswd.c:288
msgid " is too long\n"
msgstr " és massa llarg\n"

#: src/mkpasswd.c:315
#, c-format
msgid "%s: error parsing line \"%s\"\n"
msgstr "%s: error en analitzar la línia «%s»\n"

#: src/mkpasswd.c:323 src/mkpasswd.c:328 src/mkpasswd.c:333 src/mkpasswd.c:338
msgid "adding record for name "
msgstr "afegint un registre per al nom "

#: src/mkpasswd.c:324 src/mkpasswd.c:329 src/mkpasswd.c:334 src/mkpasswd.c:339
#: src/mkpasswd.c:345 src/mkpasswd.c:351 src/mkpasswd.c:356 src/mkpasswd.c:361
msgid "\n"
msgstr "\n"

#: src/mkpasswd.c:344 src/mkpasswd.c:350 src/mkpasswd.c:355 src/mkpasswd.c:360
#, c-format
msgid "%s: error adding record for "
msgstr "%s: error en afegir registre per a "

#: src/mkpasswd.c:378
#, c-format
msgid "added %d entries, longest was %d\n"
msgstr "s'han afegit %d entrades, la més llarga era de %d\n"

#: src/mkpasswd.c:392
#, c-format
msgid "Usage: %s [-vf] [-p|g|sp|sg] file\n"
msgstr "Ús: %s [-vf] [-p|g|sp|sg] fitxer\n"

#: src/mkpasswd.c:395
#, c-format
msgid "Usage: %s [-vf] [-p|g|sp] file\n"
msgstr "Ús: %s [-vf] [-p|g|sp] fitxer\n"

#: src/mkpasswd.c:398
#, c-format
msgid "Usage: %s [-vf] [-p|g] file\n"
msgstr "Ús: %s [-vf] [-p|g] fitxer\n"

#: src/newgrp.c:61
msgid "usage: newgrp [-] [group]\n"
msgstr "ús: newgrp [-] [grup]\n"

#: src/newgrp.c:63
msgid "usage: sg group [[-c] command]\n"
msgstr "ús: sg grup [[-c] ordre]\n"

#: src/newgrp.c:136
#, c-format
msgid "unknown uid: %u\n"
msgstr "uid desconegut: %u\n"

#: src/newgrp.c:219
#, c-format
msgid "unknown gid: %lu\n"
msgstr "gid desconegut: %lu\n"

#: src/newgrp.c:365 src/newgrp.c:374
msgid "Sorry.\n"
msgstr "Disculpeu.\n"

#: src/newgrp.c:472
msgid "too many groups\n"
msgstr "massa grups\n"

#: src/newusers.c:78
#, c-format
msgid "Usage: %s [input]\n"
msgstr "Ús: %s [entrada]\n"

#: src/newusers.c:407
#, c-format
msgid "%s: can't lock /etc/passwd.\n"
msgstr "%s: no es por bloquejar «/etc/passwd».\n"

#: src/newusers.c:419
#, c-format
msgid "%s: can't lock files, try again later\n"
msgstr "%s: no es poden bloquejar els fitxers, intenteu-ho mes tard\n"

#: src/newusers.c:435
#, c-format
msgid "%s: can't open files\n"
msgstr "%s: no es poden obrir els fitxers\n"

#: src/newusers.c:480
#, c-format
msgid "%s: line %d: invalid line\n"
msgstr "%s: línia %d: línia no vàlida\n"

#: src/newusers.c:499
#, c-format
msgid "%s: line %d: can't create GID\n"
msgstr "%s: línia %d: no es pot crear el GID\n"

#: src/newusers.c:515
#, c-format
msgid "%s: line %d: can't create UID\n"
msgstr "%s: línia %d: no es pot crear el UID\n"

#: src/newusers.c:528
#, c-format
msgid "%s: line %d: cannot find user %s\n"
msgstr "%s: línia %d: no es pot trobar l'usuari %s\n"

#: src/newusers.c:537
#, c-format
msgid "%s: line %d: can't update password\n"
msgstr "%s: línia %d: no es pot actualitzar la contrasenya\n"

#: src/newusers.c:555
#, c-format
msgid "%s: line %d: mkdir failed\n"
msgstr "%s: línia %d: mkdir ha fallat\n"

#: src/newusers.c:561
#, c-format
msgid "%s: line %d: chown failed\n"
msgstr "%s: línia %d: chown ha fallat\n"

#: src/newusers.c:571
#, c-format
msgid "%s: line %d: can't update entry\n"
msgstr "%s: línia %d: no es pot actualitzar l'entrada\n"

#: src/newusers.c:603
#, c-format
msgid "%s: error updating files\n"
msgstr "%s: error en actualitzar el fitxer\n"

#: src/passwd.c:174
#, c-format
msgid "usage: %s [-f|-s] [name]\n"
msgstr "ús: %s [-f|-s] [nom]\n"

#: src/passwd.c:178
#, c-format
msgid "    %s [-x max] [-n min] [-w warn] [-i inact] name\n"
msgstr "    %s [-x màx] [-n mín] [-w avís] [-i inactiu] nom\n"

#: src/passwd.c:180
#, c-format
msgid "    %s {-l|-u|-d|-S|-e} name\n"
msgstr "    %s {-l|-u|-d|-S|-e} nom\n"

#: src/passwd.c:283
#, c-format
msgid "User %s has a TCFS key, his old password is required.\n"
msgstr "L'usuari %s te una clau TCFS, es requereix la seva contrasenya antiga\n"

#: src/passwd.c:286
msgid "You can use -t option to force the change.\n"
msgstr "Podeu usar la opció -t per a forçar un canvi.\n"

#: src/passwd.c:292
msgid "Old password: "
msgstr "Contrasenya antiga: "

#: src/passwd.c:301
#, c-format
msgid "Incorrect password for `%s'\n"
msgstr "Contrasenya incorrecte per a «%s»\n"

#: src/passwd.c:314
#, c-format
msgid "Warning: user %s has a TCFS key.\n"
msgstr "Avís: l'usuari %s te una clau TCFS.\n"

#: src/passwd.c:333
#, c-format
msgid ""
"Enter the new password (minimum of %d, maximum of %d characters)\n"
"Please use a combination of upper and lower case letters and numbers.\n"
msgstr ""
"Introduïu la nova contrasenya (un mínim de %d i un màxim de %d caràcters)\n"
"Si us plau feu servir una combinació de lletres majúscules i minúscules i\n"
"números.\n"

#: src/passwd.c:339
msgid "New password: "
msgstr "Contrasenya nova:"

#: src/passwd.c:350
msgid "Try again.\n"
msgstr "Intenteu-ho de nou.\n"

#: src/passwd.c:361
msgid ""
"\n"
"Warning: weak password (enter it again to use it anyway).\n"
msgstr ""
"\n"
"Avís: contrasenya devil (introduïu-la de nou per fer-la servir igualment).\n"

#: src/passwd.c:371
msgid "They don't match; try again.\n"
msgstr "No coincideixen; intenteu-ho de nou.\n"

#: src/passwd.c:451 src/passwd.c:469
#, c-format
msgid "The password for %s cannot be changed.\n"
msgstr "No es pot canviar la contrasenya per a %s.\n"

#: src/passwd.c:494
#, c-format
msgid "Sorry, the password for %s cannot be changed yet.\n"
msgstr "Disculpeu, la contrasenya per a %s encara no es pot canviar.\n"

#: src/passwd.c:614
#, c-format
msgid "%s: out of memory\n"
msgstr "%s: sense memòria\n"

#: src/passwd.c:769
msgid "Cannot lock the TCFS key database; try again later\n"
msgstr ""
"No es pot bloquejar la base de dades de claus TCFS; intenteu-ho més tard\n"

#: src/passwd.c:777
msgid "Cannot open the TCFS key database.\n"
msgstr "No es pot obrir la base de dades de claus TCFS.\n"

#: src/passwd.c:785
msgid "Error updating the TCFS key database.\n"
msgstr "Error en actualitzar la base de dades de claus TCFS.\n"

#: src/passwd.c:792
msgid "Cannot commit TCFS changes.\n"
msgstr "No es poden confirmar els canvis a TCFS.\n"

#: src/passwd.c:975
#, c-format
msgid "%s: Cannot execute %s"
msgstr "%s: No es pot executar %s"

#: src/passwd.c:1077
#, c-format
msgid "%s: repository %s not supported\n"
msgstr "%s: repositori %s no suportat\n"

#: src/passwd.c:1152
#, c-format
msgid "%s: Permission denied\n"
msgstr "%s: Permís denegat\n"

#: src/passwd.c:1176
#, c-format
msgid "You may not change the password for %s.\n"
msgstr "No heu de canviar la contrasenya per a %s.\n"

#: src/passwd.c:1242
#, c-format
msgid "Changing password for %s\n"
msgstr "S'està canviant la contrasenya per a %s\n"

#: src/passwd.c:1246
#, c-format
msgid "The password for %s is unchanged.\n"
msgstr "No s'ha canviat la contrasenya per a %s.\n"

#: src/passwd.c:1297
msgid "Password changed.\n"
msgstr "S'ha canviat la contrasenya.\n"

#: src/pwck.c:87
#, c-format
msgid "Usage: %s [-q] [-r] [-s] [passwd [shadow]]\n"
msgstr "Ús: %s [-q] [-r] [-s] [contrasenya [ombra]]\n"

#: src/pwck.c:90
#, c-format
msgid "Usage: %s [-q] [-r] [-s] [passwd]\n"
msgstr "Ús: %s [-q] [-r] [-s] [contrasenya]\n"

#.
#. * Tell the user this entire line is bogus and ask
#. * them to delete it.
#.
#: src/pwck.c:295
msgid "invalid password file entry\n"
msgstr "entrada del fitxer de contrasenyes no vàlida\n"

#.
#. * Tell the user this entry is a duplicate of
#. * another and ask them to delete it.
#.
#: src/pwck.c:357
msgid "duplicate password entry\n"
msgstr "entrada de contrasenya duplicada\n"

#: src/pwck.c:373
#, c-format
msgid "invalid user name '%s'\n"
msgstr "nom d'usuari «%s» no vàlid\n"

#.
#. * No primary group, just give a warning
#.
#: src/pwck.c:388
#, c-format
msgid "user %s: no group %u\n"
msgstr "usuari %s: no existeix el grup %u\n"

#: src/pwck.c:404
#, c-format
msgid "user %s: directory %s does not exist\n"
msgstr "usuari %s: el directori %s no existeix\n"

#.
#. * Login shell doesn't exist, give a warning
#.
#: src/pwck.c:420
#, c-format
msgid "user %s: program %s does not exist\n"
msgstr "usuari %s: el programa %s no existeix\n"

#.
#. * Tell the user this entire line is bogus and ask
#. * them to delete it.
#.
#: src/pwck.c:456
msgid "invalid shadow password file entry\n"
msgstr "entrada del fitxer de contrasenyes ombra no vàlida\n"

#.
#. * Tell the user this entry is a duplicate of
#. * another and ask them to delete it.
#.
#: src/pwck.c:518
msgid "duplicate shadow password entry\n"
msgstr "entrada de contrasenya ombra duplicada\n"

#.
#. * Tell the user this entry has no matching
#. * /etc/passwd entry and ask them to delete it.
#.
#: src/pwck.c:542
msgid "no matching password file entry\n"
msgstr "cap entrada del fitxer de contrasenyes coincideix\n"

#: src/pwck.c:560
#, c-format
msgid "user %s: last password change in the future\n"
msgstr "usuari %s: últim canvi de contrasenya produït en el futur\n"

#: src/pwconv.c:84 src/pwunconv.c:93
#, c-format
msgid "%s: can't lock passwd file\n"
msgstr "%s: no es pot bloquejar el fitxer passwd\n"

#: src/pwconv.c:89 src/pwunconv.c:98
#, c-format
msgid "%s: can't open passwd file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer passwd\n"

#: src/pwconv.c:117
#, c-format
msgid "%s: can't remove shadow entry for %s\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar l'entrada ombra per a %s\n"

#: src/pwconv.c:163
#, c-format
msgid "%s: can't update passwd entry for %s\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar l'entrada de la contrasenya per a %s\n"

#: src/pwconv.c:170
#, c-format
msgid "%s: can't update shadow file\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer ombra\n"

#: src/pwconv.c:175
#, c-format
msgid "%s: can't update passwd file\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer passwd\n"

#: src/pwunconv.c:50
#, c-format
msgid "%s: Shadow passwords are not configured.\n"
msgstr "%s: Les contrasenyes ombra no estan configurades.\n"

#: src/pwunconv.c:160
#, c-format
msgid "%s: can't update entry for user %s\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar l'entrada per a l'usuari %s\n"

#: src/pwunconv.c:181
#, c-format
msgid "%s: can't delete shadow password file\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#: src/su.c:133
msgid "Sorry."
msgstr "Disculpeu."

#: src/su.c:216
#, c-format
msgid "%s: must be run from a terminal\n"
msgstr "%s: s'ha d'executar des de una terminal\n"

#: src/su.c:306
#, c-format
msgid "%s: pam_start: error %d\n"
msgstr "%s: pam_start: error %d\n"

#: src/su.c:336
#, c-format
msgid "Unknown id: %s\n"
msgstr "Id desconegut: %s\n"

#: src/su.c:373 src/su.c:390
#, c-format
msgid "You are not authorized to su %s\n"
msgstr "No esteu autoritzats a usar «su %s»\n"

#. require own password
#: src/su.c:385
msgid "(Enter your own password.)"
msgstr "(Introduïu la vostra pròpia contrasenya)."

#: src/su.c:419
#, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
"(Ignored)\n"
msgstr ""
"%s: %s\n"
"(Ignorat)\n"

#: src/su.c:626
msgid "No shell\n"
msgstr "Sense shell\n"

#: src/suauth.c:100
msgid "Access to su to that account DENIED.\n"
msgstr "Accés de «su» a aquest compte DENEGAT.\n"

#: src/suauth.c:107
msgid "Password authentication bypassed.\n"
msgstr "Evitada autenticació de contrasenya.\n"

#: src/suauth.c:114
msgid "Please enter your OWN password as authentication.\n"
msgstr ""
"Si us plau introduïu la vostra PROPIA contrasenya com a auntenticació.\n"

#. must be a password file!
#: src/sulogin.c:132
msgid "No password file\n"
msgstr "No hi ha fitxer de contrasenyes\n"

#.
#. * Fail secure
#.
#: src/sulogin.c:174
msgid "No password entry for 'root'\n"
msgstr "No hi ha entrada de contrasenya per a «root»\n"

#: src/sulogin.c:190
msgid ""
"\n"
"Type control-d to proceed with normal startup,\n"
"(or give root password for system maintenance):"
msgstr ""
"\n"
"Pitjeu control-d per a continuar amb l'inici normal de sistema,\n"
"(o introduïu la contrasenya de root per a manteniment del sistema):"

#. make new environment active
#: src/sulogin.c:243
msgid "Entering System Maintenance Mode\n"
msgstr "Entrant en mode de manteniment del sistema\n"

#: src/useradd.c:251
#, c-format
msgid "%s: rebuild the group database\n"
msgstr "%s: reconstruïu la base de dades de grups\n"

#: src/useradd.c:260
#, c-format
msgid "%s: rebuild the shadow group database\n"
msgstr "%s: reconstruïu la base de dades de grups ombra\n"

#: src/useradd.c:295 src/useradd.c:309 src/usermod.c:981 src/usermod.c:995
#, c-format
msgid "%s: invalid numeric argument `%s'\n"
msgstr "%s: argument numèric «%s» no vàlid\n"

#: src/useradd.c:365
#, c-format
msgid "%s: unknown gid %s\n"
msgstr "%s: gid %s desconegut\n"

#: src/useradd.c:373 src/useradd.c:676 src/useradd.c:1269 src/usermod.c:260
#: src/usermod.c:1128
#, c-format
msgid "%s: unknown group %s\n"
msgstr "%s: grup %s desconegut\n"

#: src/useradd.c:440
#, c-format
msgid "group=%s,%u basedir=%s skel=%s\n"
msgstr "grup=%s,%u dirbase=%s skel=%s\n"

#: src/useradd.c:444
#, c-format
msgid "shell=%s "
msgstr "shell=%s "

#: src/useradd.c:446
#, c-format
msgid "inactive=%ld expire=%s"
msgstr "inactiu=%ld caduca=%s"

#: src/useradd.c:450
#, c-format
msgid "GROUP=%u\n"
msgstr "GRUP=%u\n"

#: src/useradd.c:451
#, c-format
msgid "HOME=%s\n"
msgstr "HOME=%s\n"

#: src/useradd.c:453
#, c-format
msgid "INACTIVE=%ld\n"
msgstr "INACTIU=%ld\n"

#: src/useradd.c:454
#, c-format
msgid "EXPIRE=%s\n"
msgstr "CADUCA=%s\n"

#: src/useradd.c:456
#, c-format
msgid "SHELL=%s\n"
msgstr "SHELL=%s\n"

#: src/useradd.c:457
#, c-format
msgid "SKEL=%s\n"
msgstr "SKEL=%s\n"

#: src/useradd.c:498
#, c-format
msgid "%s: cannot create new defaults file\n"
msgstr "%s: no es pot crear un fitxer nou de preferències predeterminades\n"

#: src/useradd.c:503
#, c-format
msgid "%s: cannot open new defaults file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir un fitxer nou de preferències predeterminades\n"

#: src/useradd.c:596 src/useradd.c:608
#, c-format
msgid "%s: rename: %s"
msgstr "%s: renombra: %s"

#: src/useradd.c:697 src/usermod.c:281
#, c-format
msgid "%s: group `%s' is a NIS group.\n"
msgstr "%s: el grup «%s» és un grup NIS.\n"

#: src/useradd.c:706 src/usermod.c:290
#, c-format
msgid "%s: too many groups specified (max %d).\n"
msgstr "%s: massa grups especificats (màx de %d).\n"

#: src/useradd.c:738 src/usermod.c:322
#, c-format
msgid "usage: %s\t[-u uid [-o]] [-g group] [-G group,...] \n"
msgstr "ús: %s\t[-u uid [-o]] [-g grup] [-G grup,...]\n"

#: src/useradd.c:742
msgid "\t\t[-d home] [-s shell] [-c comment] [-m [-k template]]\n"
msgstr "\t\t[-d home] [-s shell] [-c ordre] [-m [-k plantilla]]\n"

#: src/useradd.c:745 src/usermod.c:329
msgid "[-f inactive] [-e expire ] "
msgstr "[-f inactiu] [-e caduca]"

#: src/useradd.c:748
msgid "[-A program] "
msgstr "[-A programa] "

#: src/useradd.c:750
msgid "[-p passwd] name\n"
msgstr "[-p contrasenya] nom\n"

#: src/useradd.c:753
#, c-format
msgid "    %s\t-D [-g group] [-b base] [-s shell]\n"
msgstr "    %s\t-D [-g grup] [-b base] [-s shell]\n"

#: src/useradd.c:756
msgid "\t\t[-f inactive] [-e expire ]\n"
msgstr "\t\t[-f inactiu] [-e caduca]\n"

#: src/useradd.c:850 src/usermod.c:480
#, c-format
msgid "%s: error locking group file\n"
msgstr "%s: error bloquejant el fitxer de grups\n"

#: src/useradd.c:855 src/usermod.c:486
#, c-format
msgid "%s: error opening group file\n"
msgstr "%s: error obrint el fitxer de grups\n"

#: src/useradd.c:862 src/usermod.c:597
#, c-format
msgid "%s: error locking shadow group file\n"
msgstr "%s: error bloquejant el fitxer de grups ombra\n"

#: src/useradd.c:867 src/usermod.c:603
#, c-format
msgid "%s: error opening shadow group file\n"
msgstr "%s: error obrint el fitxer de grups ombra\n"

#: src/useradd.c:1039
#, c-format
msgid "%s: uid %u is not unique\n"
msgstr "%s: uid %u no és únic\n"

#: src/useradd.c:1069
#, c-format
msgid "%s: can't get unique uid\n"
msgstr "%s: no es pot obtenir un uid únic\n"

#: src/useradd.c:1174 src/useradd.c:1325 src/usermod.c:1075 src/usermod.c:1086
#: src/usermod.c:1096 src/usermod.c:1143 src/usermod.c:1187
#, c-format
msgid "%s: invalid field `%s'\n"
msgstr "%s: camps «%s» no vàlid\n"

#: src/useradd.c:1189
#, c-format
msgid "%s: invalid base directory `%s'\n"
msgstr "%s: directori base «%s» no vàlid\n"

#: src/useradd.c:1199
#, c-format
msgid "%s: invalid comment `%s'\n"
msgstr "%s: comentari «%s» no vàlid\n"

#: src/useradd.c:1210
#, c-format
msgid "%s: invalid home directory `%s'\n"
msgstr "%s: directori home «%s» no vàlid\n"

#: src/useradd.c:1229 src/usermod.c:1110
#, c-format
msgid "%s: invalid date `%s'\n"
msgstr "%s: data «%s» no vàlida\n"

#: src/useradd.c:1242
#, c-format
msgid "%s: shadow passwords required for -e\n"
msgstr "%s: contrasenyes ombra requerides per a -e\n"

#: src/useradd.c:1258
#, c-format
msgid "%s: shadow passwords required for -f\n"
msgstr "%s: contrasenyes ombra requerides per a -f\n"

#: src/useradd.c:1336
#, c-format
msgid "%s: invalid shell `%s'\n"
msgstr "%s: shell «%s» no vàlid\n"

#: src/useradd.c:1377
#, c-format
msgid "%s: invalid user name '%s'\n"
msgstr "%s: nom d'usuari «%s» no vàlid\n"

#: src/useradd.c:1413 src/userdel.c:298 src/usermod.c:1255
#, c-format
msgid "%s: cannot rewrite password file\n"
msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de contrasenyes\n"

#: src/useradd.c:1420 src/userdel.c:303 src/usermod.c:1262
#, c-format
msgid "%s: cannot rewrite shadow password file\n"
msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#: src/useradd.c:1461 src/userdel.c:367 src/usermod.c:1296
#, c-format
msgid "%s: unable to lock password file\n"
msgstr "%s: incapaç de bloquejar el fitxer de contrasenyes\n"

#: src/useradd.c:1466 src/userdel.c:372 src/usermod.c:1301
#, c-format
msgid "%s: unable to open password file\n"
msgstr "%s: incapaç d'obrir el fitxer de contrasenyes\n"

#: src/useradd.c:1474 src/userdel.c:379 src/usermod.c:1308
#, c-format
msgid "%s: cannot lock shadow password file\n"
msgstr "%s: no es por bloquejar el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#: src/useradd.c:1481 src/userdel.c:385 src/usermod.c:1314
#, c-format
msgid "%s: cannot open shadow password file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#: src/useradd.c:1580 src/usermod.c:1405
#, c-format
msgid "%s: error adding authentication method\n"
msgstr "%s: error afegint mètode d'autenticació\n"

#: src/useradd.c:1604
#, c-format
msgid "%s: error adding new password entry\n"
msgstr "%s: error afegint nova entrada de contrasenya\n"

#: src/useradd.c:1618
#, c-format
msgid "%s: error updating password dbm entry\n"
msgstr "%s: error actualitzant entrada de contrasenya dbm\n"

#: src/useradd.c:1634 src/usermod.c:1471
#, c-format
msgid "%s: error adding new shadow password entry\n"
msgstr "%s: error afegint nova entrada de contrasenya ombra\n"

#: src/useradd.c:1650 src/usermod.c:1488
#, c-format
msgid "%s: error updating shadow passwd dbm entry\n"
msgstr "%s: error actualitzant entrada de contrasenya ombra dbm\n"

#: src/useradd.c:1682
#, c-format
msgid "%s: cannot create directory %s\n"
msgstr "%s: no es pot crear el directori %s\n"

#: src/useradd.c:1806 src/usermod.c:1233
#, c-format
msgid "%s: user %s exists\n"
msgstr "%s: l'usuari %s existeix\n"

#: src/useradd.c:1821
#, c-format
msgid ""
"%s: group %s exists - if you want to add this user to that group, use -g.\n"
msgstr ""
"%s: el grup %s existeix, si voleu afegir aquest usuari a aquest grup, useu -g.\n"

#: src/useradd.c:1854
#, c-format
msgid "%s: warning: CREATE_HOME not supported, please use -m instead.\n"
msgstr
"%s: avís: CREATE_HOME no està suportat, si us plau useu -m en el seu lloc.\n"

#: src/userdel.c:129
#, c-format
msgid "usage: %s [-r] name\n"
msgstr "ús: %s [-r] nom\n"

#: src/userdel.c:181 src/userdel.c:267
#, c-format
msgid "%s: error updating group entry\n"
msgstr "%s: error actualitzant entrada de grup\n"

#: src/userdel.c:191 src/userdel.c:276
#, c-format
msgid "%s: cannot update dbm group entry\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar l'entrada de grup dbm\n"

#: src/userdel.c:219
#, c-format
msgid "%s: cannot remove dbm group entry\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar l'entrada de grup dbm\n"

#: src/userdel.c:308
#, c-format
msgid "%s: cannot rewrite TCFS key file\n"
msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de clau TCFS\n"

#: src/userdel.c:392
#, c-format
msgid "%s: cannot lock TCFS key file\n"
msgstr "%s: no es pot bloquejar el fitxer de clau TCFS\n"

#: src/userdel.c:397
#, c-format
msgid "%s: cannot open TCFS key file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de clau TCFS\n"

#: src/userdel.c:408
#, c-format
msgid "%s: cannot open group file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de grups\n"

#: src/userdel.c:419
#, c-format
msgid "%s: cannot open shadow group file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de grups ombra\n"

#: src/userdel.c:451 src/userdel.c:468
#, c-format
msgid "%s: error deleting authentication\n"
msgstr "%s: error eliminant autenticació\n"

#: src/userdel.c:479
#, c-format
msgid "%s: error deleting password entry\n"
msgstr "%s: error eliminant entrada de contrasenya\n"

#: src/userdel.c:485
#, c-format
msgid "%s: error deleting shadow password entry\n"
msgstr "%s: error eliminant entrada de contrasenya ombra\n"

#: src/userdel.c:496
#, c-format
msgid "%s: error deleting TCFS entry\n"
msgstr "%s: error eliminant entrada TCFS\n"

#: src/userdel.c:510
#, c-format
msgid "%s: error deleting password dbm entry\n"
msgstr "%s: error eliminant entrada de contrasenya dbm\n"

#: src/userdel.c:533
#, c-format
msgid "%s: error deleting shadow passwd dbm entry\n"
msgstr "%s: error eliminant entrada de contrasenya ombra dbm\n"

#: src/userdel.c:569
#, c-format
msgid "%s: user %s is currently logged in\n"
msgstr "%s: l'usuari %s està actualment dins el sistema\n"

#: src/userdel.c:659
#, c-format
msgid "%s: warning: %s not owned by %s, not removing\n"
msgstr "%s: avís: %s no és propietat de %s, no s'elimina\n"

#: src/userdel.c:666
#, c-format
msgid "%s: warning: can't remove "
msgstr "%s: avís: no es pot eliminar "

#: src/userdel.c:758 src/usermod.c:1023
#, c-format
msgid "%s: user %s does not exist\n"
msgstr "%s: l'usuari %s no existeix\n"

#: src/userdel.c:770 src/usermod.c:1039
#, c-format
msgid "%s: user %s is a NIS user\n"
msgstr "%s: l'usuari %s és un usuari NIS\n"

#: src/userdel.c:799
#, c-format
msgid "%s: %s not owned by %s, not removing\n"
msgstr "%s: %s no és propietat de %s, no s'elimina\n"

#: src/userdel.c:818
#, c-format
msgid "%s: not removing directory %s (would remove home of user %s)\n"
msgstr "%s: no s'elimina el directori %s (eliminaria el home de l'usuari %s)\n"

#: src/userdel.c:830
#, c-format
msgid "%s: error removing directory %s\n"
msgstr "%s: error eliminant el directori %s\n"

#: src/usermod.c:326
msgid "\t\t[-d home [-m]] [-s shell] [-c comment] [-l new_name]\n"
msgstr "\t\t[-d home [-m]] [-s shell] [-c comentari] [-l nom_nou]\n"

#: src/usermod.c:332
msgid "[-A {DEFAULT|program},... ] "
msgstr "[-A {DEFAULT|programa},... ] "

#: src/usermod.c:334
msgid "[-p passwd] [-L|-U] name\n"
msgstr "[-p contrasenya] [-L|-U] nom\n"

#: src/usermod.c:514
#, c-format
msgid "%s: out of memory in update_group\n"
msgstr "%s: sense memòria a update_group\n"

#: src/usermod.c:641
#, c-format
msgid "%s: out of memory in update_gshadow\n"
msgstr "%s: sense memòria a update_gshadow\n"

#: src/usermod.c:1210
#, c-format
msgid "%s: no flags given\n"
msgstr "%s: no s'han especificat senyaladors\n"

#: src/usermod.c:1217
#, c-format
msgid "%s: shadow passwords required for -e and -f\n"
msgstr "%s: contrasenyes ombra requerides per a -e i -f\n"

#: src/usermod.c:1239
#, c-format
msgid "%s: uid %lu is not unique\n"
msgstr "%s: uid %lu no és únic\n"

#: src/usermod.c:1392
#, c-format
msgid "%s: error deleting authentication method\n"
msgstr "%s: error eliminant mètode d'autenticació\n"

#: src/usermod.c:1418
#, c-format
msgid "%s: error changing authentication method\n"
msgstr "%s: error canviant mètode d'autenticació\n"

#: src/usermod.c:1436
#, c-format
msgid "%s: error changing password entry\n"
msgstr "%s: error canviant entrada de contrasenya\n"

#: src/usermod.c:1442
#, c-format
msgid "%s: error removing password entry\n"
msgstr "%s: error eliminant entrada de contrasenya\n"

#: src/usermod.c:1451
#, c-format
msgid "%s: error adding password dbm entry\n"
msgstr "%s: error afegint entrada de contrasenya dbm\n"

#: src/usermod.c:1459
#, c-format
msgid "%s: error removing passwd dbm entry\n"
msgstr "%s: error eliminant entrada de contrasenya dbm\n"

#: src/usermod.c:1478
#, c-format
msgid "%s: error removing shadow password entry\n"
msgstr "%s: error eliminant entrada de contrasenya ombra\n"

#: src/usermod.c:1495
#, c-format
msgid "%s: error removing shadow passwd dbm entry\n"
msgstr "%s: error eliminant entrada de contrasenya ombra dbm\n"

#: src/usermod.c:1524
#, c-format
msgid "%s: directory %s exists\n"
msgstr "%s: el directori %s ja existeix\n"

#: src/usermod.c:1533
#, c-format
msgid "%s: can't create %s\n"
msgstr "%s: no es pot crear %s\n"

#: src/usermod.c:1539
#, c-format
msgid "%s: can't chown %s\n"
msgstr "%s: no es pot fer chown %s\n"

#: src/usermod.c:1556
#, c-format
msgid "%s: cannot rename directory %s to %s\n"
msgstr "%s: no es pot renombrar el directori %s a %s\n"

#. better leave it alone
#: src/usermod.c:1653
#, c-format
msgid "%s: warning: %s not owned by %s\n"
msgstr "%s: avís: %s no es propietat de %s\n"

#: src/usermod.c:1659
msgid "failed to change mailbox owner"
msgstr "fallida en canviar el propietari de la bústia de correu"

#: src/usermod.c:1667
msgid "failed to rename mailbox"
msgstr "fallida en renombrar la bústia de correu"

#: src/vipw.c:104
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: %s is unchanged\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: no s'ha canviat %s\n"

#: src/vipw.c:132
msgid "Couldn't lock file"
msgstr "No s'ha pogut bloquejar el fitxer"

#: src/vipw.c:141
msgid "Couldn't make backup"
msgstr "No s'ha pogut fer una copia de seguretat"

#: src/vipw.c:206
#, c-format
msgid "%s: can't restore %s: %s (your changes are in %s)\n"
msgstr "%s: no es pot restaurar %s: %s (els seus canvis estan a %s)\n"

#: src/vipw.c:244
msgid ""
"Usage:\n"
"`vipw' edits /etc/passwd    `vipw -s' edits /etc/shadow\n"
"`vigr' edits /etc/group     `vigr -s' edits /etc/gshadow\n"
msgstr ""
"Ús:\n"
"«vipw» edita /etc/passwd    «vipw -s» edita /etc/shadow\n"
"«vigr» edita /etc/group     «vigr -s» edita /etc/gshadow\n"

Reply to: