[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://shadow/po/ca.poN'escric alguns. Què llarg! Després, algun més...

En/na Guillem Jover ha escrit:

------------------------------------------------------------------------

#: libmisc/age.c:80
msgid "Your password is inactive."
msgstr "La vostra contrasenya és inactiva."
...està...

#: libmisc/age.c:96
msgid "  Contact the system administrator.\n"
msgstr "  Contacteu l'administrador del sistema.\n"
Contacteu amb...

#: libmisc/age.c:99
msgid "  Choose a new password.\n"
msgstr "  Definiu una nova contrasenya.\n"
Escolliu...

#: libmisc/age.c:176
#, c-format
msgid "Your password will expire in %ld days.\n"
msgstr "La vostre contrasenya caduca en %ld dies.\n"
La vostra...

#: libmisc/failure.c:238
#, c-format
msgid "%d %s since last login.  Last was %s on %s.\n"
msgstr "%d %s des de l'ultim accés.  L'ultim va ser %s en %s.\n"
... L'últim ...
o bé
... El darrer...

#: libmisc/limits.c:397
msgid "Too many logins.\n"
msgstr "Masses accessos.\n"
Massa...

#: libmisc/login_desrpc.c:69
#, c-format
msgid "Could not set %s's secret key: is the keyserv daemon running?\n"
msgstr ""
"No s'ha pogut establir la clau secreta de %s: esta funcionant el "
"dimoni «keyserv»?\n"
...està funcionant...

#: libmisc/setupenv.c:211
#, c-format
msgid "Unable to cd to \"%s\"\n"
msgstr "No s'ha pogut canviar de directori a «%s»\n"
...no s'ha pogut fer cd a ...

#: libmisc/setupenv.c:219
msgid "No directory, logging in with HOME=/"
msgstr "No hi ha directori, entrant amb HOME=/"

#: libmisc/shell.c:78
#, c-format
msgid "Executing shell %s\n"
msgstr "Executant el shell %s\n"
Nota: per a mi, shell és femení: ...la shell...

#: src/chage.c:160
msgid "Minimum Password Age"
msgstr "Duració mínima de la contrasenya"
Durada...
(tot i que va a gustos...)

#: src/chage.c:166
msgid "Maximum Password Age"
msgstr "Duració màxima de la contrasenya"

Durada...

#: src/chage.c:174
msgid "Last Password Change (YYYY-MM-DD)"
msgstr "Ùltim canvi de contrasenya (AAAA-MM-DD)"
Últim...
(em sembla veure l'accent obert?)

#: src/chfn.c:83
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [-f full_name] [-r room_no] [-w work_ph]\n"
"\t[-h home_ph] [-o other] [user]\n"
msgstr ""
"Us: %s [-f nom_complet] [-r num_habitació] [-w tef_feina]\n"
"\t[-h tef_casa] [-o altre] [usuari]\n"
Ús...

#: src/chfn.c:88
#, c-format
msgid "Usage: %s [-f full_name] [-r room_no] [-w work_ph] [-h home_ph]\n"
msgstr ""
"Us: %s [-f nom_complet] [-r num_habitació] [-w tef_feina] [-h tef_casa]\n"
Ús:...

#: src/chfn.c:488
#, c-format
msgid "%s: fields too long\n"
msgstr "%s: camps massa llarg\n"
...llargs

#: src/chfn.c:561 src/chsh.c:373 src/passwd.c:740 src/passwd.c:852
msgid "Error updating the password entry.\n"
msgstr "Error al actualitzar l'entrada de la contrasenya.\n"
...a l'actualitzar...

#: src/chpasswd.c:66
#, c-format
msgid "usage: %s [-e]\n"
msgstr "us: %s [-e]\n"

ús:...

#: src/chpasswd.c:171 src/pwconv.c:94
#, c-format
msgid "%s: can't lock shadow file\n"
msgstr "%s: no s'ha pogut bloquejar el fitxer de contrasenyes obra «shadow»\n"
...ombra
(no cal el shadow)

#: src/chpasswd.c:177 src/gpasswd.c:596 src/pwconv.c:99 src/pwunconv.c:103
#: src/pwunconv.c:108
#, c-format
msgid "%s: can't open shadow file\n"
msgstr "%s: no s'ha pogut obrir el fitxer de contrasenyes obra «shadow»\n"

...ombra

#: src/chpasswd.c:328
#, c-format
msgid "%s: error updating password file\n"
msgstr "%s: error al actualitzar el fitxer de contrasenyes\n"
...a l'actualitzar...

#: src/chsh.c:75
#, c-format
msgid "Usage: %s [-s shell] [name]\n"
msgstr "Us: %s [-s shell] [nom]\n"
Ús:...

#: src/chsh.c:239 src/chsh.c:253
#, c-format
msgid "You may not change the shell for %s.\n"
msgstr "No podeu canviar el shell per a %s.\n"
...la shell... ?

#: src/chsh.c:282
#, c-format
msgid "Changing the login shell for %s\n"
msgstr "S'està canviant el shell d'accés per a %s\n"
...la shell... ?

#: src/chsh.c:301
#, c-format
msgid "%s is an invalid shell.\n"
msgstr "%s és un shell no vàlid.\n"
...una shell... ?

#: src/dpasswd.c:52
#, c-format
msgid "Usage: %s [-(a|d)] shell\n"
msgstr "Us: %s [-(a|d)] shell\n"
Ús:...

#: src/dpasswd.c:121
msgid "re-enter Shell password: "
msgstr "Reintroduïu la contrasenya del shell: "
...de la shell

#: src/dpasswd.c:183
#, c-format
msgid "%s: Shell %s not found.\n"
msgstr "%s: No s'ha trobat el shell %s.\n"
...la shell

#: src/expiry.c:59
msgid "Usage: expiry {-f|-c}\n"
msgstr "Us: expiry {-f|-c}\n"
Ús...

#: src/expiry.c:113
#, c-format
msgid "%s: WARNING!  Must be set-UID root!\n"
msgstr "%s: AVIS!  Ha de ser set-UID de root!\n"
AVÍS!...

#: src/gpasswd.c:78
#, c-format
msgid "usage: %s [-r|-R] group\n"
msgstr "us: %s [-r|-R] grup\n"
ús...

#: src/gpasswd.c:243
#, c-format
msgid "%s: shadow group passwords required for -A\n"
msgstr "%s: contrasenyes obra de grups requerides per a -A\n"
...ombra...

#: src/gpasswd.c:546
#, c-format
msgid "%s: Try again later\n"
msgstr "%s: Intente-ho de nou mes tard.\n"

...intenteu...

#: src/gpasswd.c:621
#, c-format
msgid "%s: can't re-write shadow file\n"
msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer «shadow»\n"
...ombra


--
Salutacions...Josep
http://www.geocities.com/SiliconValley/Horizon/1065/
--Reply to: