[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: També acabo d'arribar: CorreccionsOn Wed, Feb 11, 2004 at 04:13:52PM +0100, Guillem Jover wrote:
> Hola Galí,
> 
> Sento no haver contestat al teu altre mail.
> 
> On Wed, Feb 11, 2004 at 12:37:04PM +0100, Gali Drudis Sole wrote:
> > > Sens comença a acumular la feina de correcció també... Potser és una
> > > bona manera de començar a veure com funcionen els po, no?
> > 
> > Jo m'apunto a la feina de correccions. No sé com funcionen els po, i
> > segur que serà el més fàcil. El que encara no sé és com ho haig de fer
> > per corregir un text (d'on agafar-lo i on enviar-lo).
> 
> 
> [ po mini-HOWTO ]
> =================

[...]

Perfecte. Em sembla que més o menys ja ho he agafat. Ara em faltaria
el procediment per corregir els textos (d'on es treuen) i entregar les
correccions. I una altra pregunta. S'encarrega una sola persona de la
correcció, o això ho va fent tothom sobre la marxa?

Fins aviat,

-- 

Galí Drudis Solé

 gali@klingon.uab.es
  Edifici Cn., Unitat Química Física
  Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 - Bellaterra, Catalonia
 Unitat de Química Física   Tel: +34 93-581.28.57 Fax: 581.29.20
 Unitat de Química Orgànica Tel: +34 93-581.17.10 Fax: 581.12.65Reply to: