[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Acabo d'arribar...On dt, 2004-02-10 at 12:29, Jordi Mallach wrote:
> On Fri, Feb 06, 2004 at 05:08:52PM +0100, Antoni Gurgui wrote:
> > m'acabo de subscriure a la llista. No s exactament com funcioneu, aixi que si
> > algu em pot fer cinc cntims (a part dels de la pagina web), li estare molt
> > agrat. Si a ms hi ha algun projecte, no gaire gran, on pugui comenar a donar
> > un cop de m, no dubteu a dir-me alguna cosa.
> 
> Hi ha moltes coses per fer. Tens experincia amb traduccions amb
> gettext, o preferiries traduir pgines web?
> 
> Jordi

Sens comença a acumular la feina de correcció també... Potser és una
bona manera de començar a veure com funcionen els po, no?

L'Aleix és una màquina! ;)


-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: