[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: També acabo d'arribar: CorreccionsHola Galí,

Sento no haver contestat al teu altre mail.

On Wed, Feb 11, 2004 at 12:37:04PM +0100, Gali Drudis Sole wrote:
> > Sens comença a acumular la feina de correcció també... Potser és una
> > bona manera de començar a veure com funcionen els po, no?
> 
> Jo m'apunto a la feina de correccions. No sé com funcionen els po, i
> segur que serà el més fàcil. El que encara no sé és com ho haig de fer
> per corregir un text (d'on agafar-lo i on enviar-lo).


[ po mini-HOWTO ]
=================

Tot i que la millor documentació es la que ve amb gettext (paquet
gettext-doc) que es l'eina emprada per a manipular fitxers «.po»,
explicaré una molt per sobre com treballar amb ells.

Les línies que continguin «#» son comentaris. Les cadenes de text a
traduir estan delimitades per dobles cometes «"», poden ocupar mes
d'una línies i es concatenen totes com si no hi hagués tal salt de
línia per exemple:

"això es una línia física però talla"
"da en dues línies lògiques\n"

Quan comencis a traduir et trobaràs quelcom així:

#
msgid "text to translate"
msgstr ""

El següent pas seria:

#
msgid "text to translate"
msgstr "text a traduir"

O també et pots trobar:

#,fuzzy
msgid "modified text to translate"
msgstr "text a traduir"

Això vol dir que el text original ha estat modificat i per tant no
quadra amb la traducció que s'ha d'actualitzar, el fet de que hi hagi
un «,fuzzy» també li especificara a gettext que no ha de fer servir
aquesta cadena ja que no correspon a la cadena original en anglès.
El següent pas seria:

#
msgid "modified text to translate"
msgstr "text a traduir modificat"

=================

salut,
guillemReply to: