[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

També acabo d'arribar: Correccions> Sens comença a acumular la feina de correcció també... Potser és una
> bona manera de començar a veure com funcionen els po, no?

Jo m'apunto a la feina de correccions. No sé com funcionen els po, i
segur que serà el més fàcil. El que encara no sé és com ho haig de fer
per corregir un text (d'on agafar-lo i on enviar-lo).

Fins aviat,

-- 

Galí Drudis Solé

 gali@klingon.uab.es
  Edifici Cn., Unitat Química Física
  Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 - Bellaterra, Catalonia
 Unitat de Química Física   Tel: +34 93-581.28.57 Fax: 581.29.20
 Unitat de Química Orgànica Tel: +34 93-581.17.10 Fax: 581.12.65Reply to: