[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Acabo d'arribar...On Fri, Feb 06, 2004 at 05:08:52PM +0100, Antoni Gurgui wrote:
> m'acabo de subscriure a la llista. No s�xactament com funcioneu, aixi que si
> algu em pot fer cinc c�ims (a part dels de la pagina web), li estare molt
> agra� Si a m�hi ha algun projecte, no gaire gran, on pugui comen� a donar
> un cop de m�no dubteu a dir-me alguna cosa.

Hi ha moltes coses per fer. Tens experi�ia amb traduccions amb
gettext, o preferiries traduir p�nes web?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: