[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció de l'instal·ladorLa traduccio d'apt estic fent jo. La tinc mitg feta des de fa
temps.  Alguna data limit que necessito saber, o hi ha alguna
person que la vol assumir?

Matt

--- Antoni Bella Perez <bella5@teleline.es> wrote:
> A Dilluns 14 Juliol 2003 16:40, Jordi Mallach va escriure:
> > On Mon, Jul 14, 2003 at 04:01:17PM +0200, Antoni Bella Perez wrote:
> > >  Com que us esteu més callats que a un asil :) em preguntava si teniu
> > > res pensat per a la traducció del nou instal·lador i una mica més:
> > > 	- Com està la qüestió del nou instal·lador?
> >
> > La estic fent, però em van dir que potser valia la pena esperar un poc a
> > que s'estabilitzara.
> >
> 
>  Això ne'ts molts més bon coneixedor, quan estiga presentable digues quelcom
> 
> però pensa que al ser un equip "petit" necessitem més temps que els altres. 
> 
> > > 	- La traducció de apt?
> >
> > Ni idea.
> >
> 
>  Ja demanaré.
> 
> > > 	- Les pàgines web?
> > > 		* Encara en tinc unes quantes que s'haurien d'haber pujat
> > > 		«constitution» entre d'altres.
> >
> > Les pàgines que falten per pujar les tinc totes ací al meu disc dur.
> > Potser Robert vol corregir-les i pujar-les.
> >
> > Robert, si vols anar actualitzant poc a poc les pàgines desfasades, per
> > mí endavant.
> >
> > Vaig parlar amb Guillem sobre tornar a moure les coses per ací, i vam
> > quedar de parlar-ho aquests dies. El tema és: aquest any jo he tingut
> > menys temps per culpa dels entrenaments, però l'any passat, que sí tenia
> > més temps, el problema era que em vaig cremar de corregir coses. No vull
> > ofendre ningú, però algunes traduccions no havien ni passat per l'ispell
> > i estaven prou plenes d'errors greus.
> >
> > Segurament hauriem de decidir si volem molts continguts traduïts sense
> > massa control de qualitat o tindre menys coses corregides i pulides.
> >
> 
>  La veritat es que si, també veig que hi han hagut canvis importants pel que
> 
> fa establir un mantenidor de les pàgines (ara es poden etiquetar i seguir els
> 
> canvis mitjançant avisos per correu -- confirma-ho si m'equivoco, que estic 
> molt verd).
> 
> > Ara som 3 els desenvolupadors de parla catalana, així que no té per què
> > passar tot pel meu "bottleneck" tradicional... :) Hauriem d'investigar
> > com està organitzat l'equip francès, que ho tenen montat tot prou
> > dinàmic i guay.
> >
> > Jordi
> 
>  Mmm, ara me'ls miro en un moment i pel que fa als demés developers: Els 
> coneixem?
> 
>  Toni
> -- 
> 
>  Sort
> 
> ######## Antoni Bella Perez ####################              
> |
> # http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
> ## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
> col·laborador dels projectes:
> 	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
> 	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
> 	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca
> 
> -
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


__________________________________
Do you Yahoo!?
SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!
http://sbc.yahoo.comReply to: