[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: catalan/News/2002/20020713.wmlOn Mon, Jul 14, 2003 at 08:05:38PM +0200, Jordi Mallach wrote:
> 
> >   No va apostrofat?
> > 	<p>L'actual distribució stable:</p>
> > 	<p>La actual distribució stable:</p>
> 
> Erm, sí va apostrofat, crec...

SNRM (IIRC), s'apostrofa sempre tret de quan el nom és femení i comença
per "i" o "u" _àtones_. P.e: "la humanitat"

Pel que fa a la neutralització de la "o" àtona en "u" a la pronunciació
del català oriental, suposo que no hi afecta. Però com que tots sou valencians
per ací, no crec que us importe gaire ;)

-- 
Robert MillanReply to: