[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció de l'instal·ladorA Dilluns 14 Juliol 2003 20:37, Matt Bonner va escriure:
> La traduccio d'apt estic fent jo. La tinc mitg feta des de fa
> temps.  Alguna data limit que necessito saber, o hi ha alguna
> person que la vol assumir?
>

 Res de dates limit, sols que volia sentir gresca a la llista ;-)
i de pasada posar-me al dia. Eps! Esperaré per corregir.

 Toni
PD:
Jordi: Del programari Alioth; demà veure com està la DWN de l'Spanish Team.
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-Reply to: