[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualització d'alguns fitxers po de debconfA Divendres 21 Febrer 2003 13:35, Jordi Mallach va escriure:
>
> Aquest el porta ivan.
>
> >  Si algú se'n vol cuidar d'alguna que digua alguna cosa a la llista, jo
> > começaré la tasca demà.
>
> Oh well. Massa tard :)

 No i ara! Ja hi ha feina feta ;-)

 Parlaré amb l'Ivan vejam que ha fet que jo m'he llebat d'hora...

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 598.01 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.20 - XFree86 4.2.1-5

-

Attachment: pgpRuRxdEVhbX.pgp
Description: signature


Reply to: