[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Aquí teniu l'actualització de tres plantillesA Divendres 21 Febrer 2003 10:59, Antoni Bella Perez va escriure:
>  Hola
>
>  Crec que el traductor original de les plantilles originals (quan encara
> no le gestionaven per gettext) és en Jordi Mallach així que si m'ho
> confirmeu seria bó l'afegir-hi a quí toqui.
>

 Hola llista,

 M'he quedat un pel penjat però vaig a fer l'informe avui mateix per al BTS i 
que ens incloguin aquestes traduccions, Jordi. Coneixes els Copyrigths dels 
anteriors col·laboradors o no cal?

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 598.01 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.20 - XFree86 4.2.1-5

-

Attachment: pgpqPjpuL9jAe.pgp
Description: signature


Reply to: