[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Aquí teniu l'actualització de tres plantilles Hola

 Crec que el traductor original de les plantilles originals (quan encara no 
le gestionaven per gettext) és en Jordi Mallach així que si m'ho confirmeu 
seria bó l'afegir-hi a quí toqui.

 De pasada si algú vol revisar-les té d'espai temporal tot el cap de setmana 
per a deixar-me un correu a la llista. Sembla que tingui pressa. Oi? ;-)

 Toni

PD
Pregunta:
Si envio adjunts a la llista, els puc signar digitalment?
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 598.01 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.20 - XFree86 4.2.1-5

-

Attachment: pgpptp_fxlxkY.pgp
Description: signature

Attachment: apt-listchanges_2.31_ca.po.gz
Description: GNU Zip compressed data

Attachment: debconf_1.2.26_ca.po.gz
Description: GNU Zip compressed data

Attachment: base-config_1.54_ca.po.gz
Description: GNU Zip compressed data


Reply to: