[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt 0.5.4.9 releaseOn Sun, Feb 09, 2003 at 11:09:31PM -0800, Matt Bonner wrote:
> [...]
> 
> Uau! Curiosament, no tinc cap record de dir que el traduiria. Pero, 
> sent ja gran, he repassat els arxius de la llista buscant tal missatge.
> No el trobo. On es? Que vaig dir? No obstant, m'ofereixo. Ara he
> comenc,at a mirar la traduccio, i trobo una forma de traduir amb que
> no estic d'acord. Demano consultes. Exemple:
> 
> msgid "Unable to read %s"
> msgstr "No puc llegir %s"
> 
> Diria jo que aixo s'hauria de traduir com a:
> 
> "No es pot llegir %s"
> 
> Ja que la forma original es l'indefinit. Ja que aquesta manera de
> traduir les frases transendeix quasi tota la traduccio, abans de
> seguir, volia preguntar que opineu.
> 
> Per segon detall, trobo frases tipos:
> 
> "Hem fou impossible..."
> 
> Es error o cosa de Valencia? A Barcelona, almenys, aixo seria:
> 
> "Em va ser impossible..."
> 
> Ja se que es permet fou, pregunto pel "Hem/Em". Mentrestant, tot
> aquest detall desapareix si es tradueix com:
> 
> "Va ser impossible..."

  Home, jo crec que és prou evident que «hem» és una relliscada; «fou»
 és el pretèrit perfet simple i és perfectament correcte. Jo tampoc
 estic d'acord en usar la 1a persona, ho desaconsellen totes les guies
 d'estil. I ja de passada també vull indicar que no cal ser tan
 literal amb les traduccions, que queden fatal.

 Salutacions,
  Ivan (No s'ha pogut)

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ SILENCED BY SPANISH LSSICE @
"Cogito, sed sum"    	@  http://www.selidor.net/  @

Attachment: pgpW5gpIM0VFQ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: