[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció al català per MozillaOn ds, 2002-12-14 at 22:13, Jordi Mallach wrote:
> On Sat, Dec 14, 2002 at 09:03:47PM +0100, Jordi Mallach wrote:
> > Ok, he ficat la versió que es suposa serà la final que eixirà el
> > dimecres. Quan es llance, pujaré a unstable la versió final i oficial.
> 
> Uff. Tope informatiu. Volia dir que està en
> http://people.debian.org/~jordi/debian, o per més comoditat,
> deb http://people.debian.org/~jordi/debian ./
> 
> Jordi


Hola!

Un comentari:

M'he estat mirant el fitcher install.js que va dins de ca.xpi i l'he
comparat amb el contingut de 50ca-locale del paquet Debian i amb el
contingut dels ca.jar i ca-unix.jar.

Crec que s'hauria de canviar alguna cosa de 50ca-locale, tot i que no he
provat això que dic:
	* treure messenger-mdn: no sé què és però no està traduït
	* afegir autoconfig: tot i que només és una frase
	* afegir chatzilla

He adjuntat un diff creat així:
	diff -Nau 50ca-locale 50ca-locale.new > 50ca-locale.diff

amb les modificacions que crec que s'han de fer.


A reveure (i merci pel paquet!)

-- 
Josep Monés i Teixidor <jmones@myrealbox.com>
Clau GnuPG: http://www.arrakis.es/~jmones/gpg/jmones_myrealbox_com.asc
Empremta digital: A9E1 218C FFDD 9CAA C44F  0A89 0F73 0021 6BF8 919B
--- 50ca-locale	2002-12-15 03:06:24.000000000 +0100
+++ 50ca-locale.new	2002-12-15 03:09:00.000000000 +0100
@@ -6,7 +6,6 @@
 locale,install,url,jar:resource:/chrome/ca.jar!/locale/ca/global/
 locale,install,url,jar:resource:/chrome/ca.jar!/locale/ca/help/
 locale,install,url,jar:resource:/chrome/ca.jar!/locale/ca/messenger/
-locale,install,url,jar:resource:/chrome/ca.jar!/locale/ca/messenger-mdn/
 locale,install,url,jar:resource:/chrome/ca.jar!/locale/ca/messenger-smime/
 locale,install,url,jar:resource:/chrome/ca.jar!/locale/ca/mozldap/
 locale,install,url,jar:resource:/chrome/ca.jar!/locale/ca/navigator/
@@ -14,6 +13,8 @@
 locale,install,url,jar:resource:/chrome/ca.jar!/locale/ca/pipnss/
 locale,install,url,jar:resource:/chrome/ca.jar!/locale/ca/pippki/
 locale,install,url,jar:resource:/chrome/ca.jar!/locale/ca/wallet/
+locale,install,url,jar:resource:/chrome/ca.jar!/locale/ca/autoconfig/
+locale,install,url,jar:resource:/chrome/ca.jar!/locale/ca/chatzilla/
 locale,install,url,jar:resource:/chrome/ca-unix.jar!/locale/ca/communicator-platform/
 locale,install,url,jar:resource:/chrome/gl-unix.jar!/locale/ca/global-platform/
 locale,install,url,jar:resource:/chrome/gl-unix.jar!/locale/ca/navigator-platform/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: