[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció al català per MozillaOn dv, 2002-12-06 at 00:20, Josep Monés i Teixidor wrote:
[...]

> Jordi: He intentat fer un .deb però només he arribat a baixar-me els
> paquets de mozilla-locale-ca, descomprimir el codi original, aplicar el
> patch, suposo que canviant el xpi pel nou i canviant el 50ca-locale ja
> estaria. Però a partir d'aquí, quina és la seqüència d'instruccions per
> generar un paquet? No n'he fet mai cap però ara creia que hi era molt
> apunt... de fet rules és un makefile no? Si faig "make -f rules" ja ho
> farà? Em diu "make: dh_testdir: Command not found". On és aquest paquet?
> 
> Salut!
> 

Hola!

Em contesto  a mi mateix per dir que ja ho he solucionat (m'ha ajudat en
d00d :-) ) i que sóc l'orgullós posseïdor del meu primer paquet debian
hehe... espero que estigui bé. A mi, com a mínim, em funciona.

Jordi: Com que només he canviat la versió a changelog, rules i a les
dependènces i el xpi per beta he suposat que no et serveix de res i no
t'he enviat res. 

A reveure!
-- 
Josep Monés i Teixidor <jmones@myrealbox.com>
Clau GnuPG: http://www.arrakis.es/~jmones/gpg/jmones_myrealbox_com.asc
Empremta digital: A9E1 218C FFDD 9CAA C44F  0A89 0F73 0021 6BF8 919B

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: