[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Llançament de woodyArgh, Matt, sento no haver contestat. Vaig perdre alguns mails i he
rescatat alguns d'aquesta llista dels arxius.

On Sun, Aug 18, 2002 at 07:22:30PM -0700, Matt Bonner wrote:
> Per cert, on ficarem aquesta nota? Suposo que surt a algun lloc
> de la xarxa de Debian, no? I algu va mencionar VilaWeb o quelcom?

En la web oficial de Debian crec que no te molt de sentit, ja que ja
està l'anunci oficial traduit i tal. Crec que sempre s'havia parlat de
Vilaweb, cat-linux, softcatalà i potser algún diari "general" que
s'entere de què és el software lliure.

> Queda encara la feina de fer una versio mes breva que menciona
> el Catala en concret, per passar als diaris. El vam parlar fa
> temps, i encara tinc els vostres comentaris al respecte. Si no
> la vol fer molt mes ningu, començare aquesta tasca ara. Si algu
> la vol fer, que m'ho digui i li passo els missatges tambe.

Si pots, intenta treballar damunt de la noticia de la web traduida que
van fer Antoni i Ivan, que ja l'han mirat per damunt 3 persones.

Bàsicament, jo llevaria les coses que estiga clar que sobren per a un
anunci per al public de parla catalana i afegiria que és la primera
distribució amb suport ample de català, que no només inclou aplicacions
i instal·lador en català, com Mandrake, que ja ho tenia, si no que es
composa de altres coses importants com suport als usuaris en català
(d-u-catalan@), web catalanitzada, eines de la distribució en català...
i sobre tot, que tot està fet pels mateixos usuaris.
Si algú té més idees, que les barreje ací :)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgp27uQDJ3EIb.pgp
Description: PGP signature


Reply to: