[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traduccio web ../CDHola Arnatrix,

On Fri, Aug 09, 2002 at 05:00:37PM +0000, Arnatrix wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Bones. He començat amb la secció CD i ja tinc l'index llest. Passa que al fer 
> el make index.ca.html (crec recordar que era aixi) em dona un error amb el 
> perl. Podria ser que m'hagues deixat algun #use o alguna cosa aixis, perque 
> no acabo de veure-ho clar.

Argh, estàs traduint html directament? Argh, argh, pensava que açò ja
estava explicat...

Mira en http://www.es.debian.org/devel/website/translating, veuràs les
instruccions per a traduccions individuals.

Bàsicament, t'has de pillar l'arbre webwml del CVS de Debian i traduir
els fitxers "font" de la web de www.d.o, que són fitxers .wml.

Al fitxer original en anglès que vas a traduir, només tens que afegir-li
la capçalera «translation-check "versió"» per al control de versions, i
traduir el text a pelo, sense tocar el perl o les coses rares que puga
tindre pel mig. Està tot explicat en la web aquesta, però si tens dubtes
jo estic (encara que no ho semblara, bonic estiu :)

> Una altra cosa es: s'ha de posar la versio de la pagina original a la 
> traduccio veritat? Es a dir, si la pagina original "index.wml" fos la versio 
> 1.0 (per dir alguna cosa) a la pagina en catala tambe hauria de ser la 
> mateixa oi?

No, la versió és només la revisió de la anglesa, que es fica en una
línia apart en les capçaleres de la web.

Mira com és la línia aquesta en l'índex general, per exemple:
http://cvs.debian.org/webwml/catalan/index.wml?rev=1.11&cvsroot=webwml&content-type=text/vnd.viewcvs-markup

> Una ultima cosa. Un cop tingui els arxius traduits, a qui li envio per a 
> revisar/pujar ?

(els fitxers, no els arxius!)
Si no es gran, ho envies a la llista. Si no, a mí.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgps45DJtaQKA.pgp
Description: PGP signature


Reply to: