[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DWNAntoni,

Esta be, crec que traduir KDE tindra mes impacte. Pel lent que vaig
amb apunts de premsa, crec que tothom estara d'acord que no te cap
logica que jo asumeixi DWN, pero ben fet en traduir tantes noticies
fins ara!

Matt

--- Antoni Bella <bella5@teleline.es> wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> 
>  Hola
> 
>  Degut a molts i molt variats motius deixaré de traduir les DWN, si a
> algú li interessés fer-les que parli amb en Jordi Mallach, jo com podreu 
> veure estaré ocupat amb daltres traduccions però romandre a l'aguait pel 
> que sigui de manester.
> - -- 
> 
>  Sort
> 
> ######## Antoni Bella Perez ####################              
> |
> # http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
> ## <bella5@teleline.es> ## i
> col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
> Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
> Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.19 - XFree86 4.1.0-16
> 
> - -
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v1.0.7 (GNU/Linux)
> 
> iD8DBQE9baspGfXdVUGHvegRAlAXAJwKBsTv70qD6Don3kgOF2MD1nkQgQCbB/ue
> zkk3VXcPgzg34BPXP1pls/Q=
> =Bum/
> -----END PGP SIGNATURE-----
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Yahoo! Finance - Get real-time stock quotes
http://finance.yahoo.comReply to: