[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dbootstrap.ca.poHola, ací teniu el monstre. Podeu descarregar-ho des de
http://klecker.debian.org/~jordi/l10n-catalan/dbootstrap-3.0.14.ca.po

- cal corregir termes per adaptar-los al recull
- cal unificar criteris (en pla, títols de finestra en minúscules, per
 exemple "Configurar el els Mòduls dels Controladors" -> "Configurar
 els mòduls dels controladors".
- hi ha coses que segur que estàn mal interpretades, però són
 dificils d'apreciar. Una vegada estiguen creats els disquets
 d'arrencada, podrém apreciar aquestes errades des del instal·lador.

Jordi

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpeZHiqbCOzj.pgp
Description: PGP signature


Reply to: