[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] IMPORTANT: Petit recull de guiaOn Sat, Oct 06, 2001 at 06:56:17PM +0200, Xavi Drudis Ferran wrote:
> > anell de claus, aleshores?
> Si és així, potser m'agrada més clauer. Em pensava que era més complicat. 
> Un lloc on simplement hi ha claus ja em sembla bé que es digui clauer. 

Les dos formes estàn acceptades, jo deixaria les 2.

> Per tant sembla que un stage loader és una fase en el procés d'arrencada 
> d'una màquina que no té prou capacitat en l'espai reservat per a un primer 
> carregador d'arrencada per fer-ho tot, i ha de fer una mena de progessió 
> de processos de càrrega de programes cada cop més sofisticats fins que 
> pot carregar finalment el sistema operatiu triat.

Val, i la traducció és? :)

> > O siga, tot lo que siga "arranque" en castell? ?s "arrencada" en catal??
> > dispositius d'arrencada, i no dispositius d'arranc?
> Diria que si. Em sembla que "arranc" no surt al DIEC. 

Euh, si, em referia a "dispositius d'arrenc", però ho vaig canviar a
"dispositius d'arrencada".

> > On has vist "Debian Linux"? El nom oficial ?s Debian GNU/Linux. ?s un
> > nom, no es deu traduir.
> Al partitioning.sgml. Com que hi ha llocs que parla de carrega del nucli, 
> suposava que per 
> concretar més deia Debian Linux, la part d'eines GNU no era del que estava 
> parlant en aquell moment, no parlava de tot el SO, només del seu nucli.
> Però no era així, hauria de dir Debian GNU/Linux, oi?. El text és:
> 
>  <sect id="directory-tree">The Directory Tree
>    <p>
> Debian Linux adheres to the <url id="&url-fhs-home;" name="Filesystem

Val, açò és un bug del manual, caldria reportar-ho.
El que va fer la traducció, pot actualitzar-ho?

> > > upgrade = actualitzar 
> > > ???? (per? llavors update = refrescar?)
> > en Debian, tendria sentit... no ho se si aplicat a altres coses..
> FEm-ho així per a Debian, doncs?.

Si ens referim a dpkg/apt/dslecet/etc, supose que si, si estem parlant
de hardware, per exemple, les dos son "actualitzar", pense.

> > master boot record, MBR = registre mestre d'arrenc
> arrencada?

Val.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpldCWxT4olC.pgp
Description: PGP signature


Reply to: