[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] hardware.sgml acabat segons el recullOn Sat, Oct 06, 2001 at 03:12:55PM -0700, Matt Bonner wrote:
> verb o nom, te altre sentit informatic que es de recompilar programari
> que tens funcionant a un CPU a altre CPU (o com es digui). "I ported
> Linux from the Intel 80386 to the Motorola 68040." Si és aquest tipos
> de port, no em sona bé que sigui la mateixa paraula. Ara, alternatives
> genials no en tinc, i no trobo res util a la web. "Port" com verb
> gairebe te mes el sentit d'endur, pero no sé si es pot fer un nom del
> verb. Idees:
> 
> recompilacio
> compilacio

Crec que qualsevol d'aquestes dos afegiria mes confusió que altra cosa.
Mai has dit en castellà/català "he de portar tal programa a gtk1.3"?
A mi em sembla prou natural, llevat de si es correcte o no, que no ho
se.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgp98hQdPuNoH.pgp
Description: PGP signature


Reply to: