[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] IMPORTANT: Petit recull de guiaEl Wed, Oct 03, 2001 at 06:22:04PM +0200, Antoni Bella deia:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> 
>  Amb l'?nim d'intentar minimitzar les difer?ncies entre les traduccions, les 
> correccions repetitives del mateix mot o les no menys important aquelles que 
> son espec?fiques de Debian, s'hom fet aquest recull el qual crec que un cop 
> revisat i criticat tot el que calgui hauria d'estar disponible a la mateixa 
> web de Debian pels traductors al catal? i a qui interessi.
>
Serà molt útil quina estigui llest. De tota manera a mi em costa 
fixar-m'hi. Si no sé com dir alguna cosa ho miro, però si se m'acud 
una traducció ho faig a la meva manera i mai recordo tots els termes.
Ja intentaré repassar-ho. Ja m'ho direu si veieu que la cago.

Ja s'han discutit moltes, i s'han arribat a acords. Si no dic res 
és que també hi estic d'acord.
 
> administrador  = Manager

M'està bé gestor, però també serviria coordinador o responsable, no?.
Gestor em sona a gestoria. Però ho trobo correcte.
És que no sé exactament què fan els MAnagers a Debian ni si n'hi ha 
només d'una mena o d'unes quantes. 


> Cap discriminaci? a persones o grups = No Discrimination Against Persons or
> Groups

Al Portal de Dades lingüístiques de l'Institut d'Estudis Catalans 
hi ha un corpus textual català idnexat, i si mires les aparicions 
de discriminació, sembla que sigui "discriminació de" i no 
"discriminació a"

 http://pdl.iec.es/

o directes al marc: 

 http://pdl.iec.es/entrada/consulta_per_localitzacio.asp?txtSearch=discriminaci%F3&lbCriteria=consulta%5Fper%5Flema%2Easp&optStart=&LECONT=discriminaci%F3&CGCONT=Nom+femen%ED&LECODI=32127&INUMOBRA=497&FreqAbsoluta=251&iActualPage=1

> Cap discriminaci? a finalitats d'aplicaci? = No Discrimination Against Fields
> of Endeavor

> carrega     = load
> carregador d'inici = boot manager

Jo havia traduït boot i bootstrap per arrencar i 
botting o bootstraping per arrencada, com diu el Cercaterm del Termcat
(http://www.termcat.es)
I volies dir boot loader (és que boot manager surt més aviat si no se 
m'ha traspaperat).

> ---------
> claus      = Keyring
Estic d'acord amb qui va dir anell de claus. 
M'imagino que en anglés hi ha un joc de paraules entre anell com a 
estructura de signatures circular i anella de claus com a clauer...
Però no sé mantenir el joc de paraules.
No recordo molt bé com va però és més complicat que un conjunt 
de claus qualsevol. Era com si cada clau estigués signada amb una 
altra de manera que formessin una estructura de confiança coherent, 
però ho hauria de consultar. 

> codi font    = source code
> codificar    = encoded
Això seria codificat 

> --------------------------
> comentari de sortida = comment out
> &
> descomentar  ??
No, no estic d'acord en cap. 
To comment out vol dir treure codi (out) comentant-lo (comment).
És quan tens un tros de codi que et sembla que no toca i per si 
de cas per comptes d'esborrar-lo li poses una marca de comentar al
davant de manera que no s'executi però el tinguis a mà si te'n desdius. 

A tot arreu on he estudiat/treballat n'hi diuen comentar un tros de codi. 
És el contrari de descomentar. 
És cert que també li dius comentar a una altra cosa: insertar comentaris 
descriptius del codi, però és una polisèmia que al menys jo he viscut així,
què hi farem.

> --------------------------
> comandament   = command

El Termcat diu "ordre". On surt "comandament" ?. Ho hauriem d'esclarir, 
potser depén del sentit, del context, no sé. El termrcat no dóna context.

> contrasenya   = password
> controlador   = driver

Jo també havia posat controlador. El Termcat diu "programa de control".
Què fem?. El termcat només diu:

ca programa de control, m  
  es controlador  
  es manejador  
  fr gestionnaire de périphérique  
  en driver  

  Programa que coordina i controla el funcionament d'un o més mòduls d'un
  programari.

Softcatalà també diu el mateix.
http://www.softcatala.org/projectes/eines/recull/recull.htm

Suposo que li hem de fer cas...

> dispositiu    = device
> dispositiu d'inici = boot-device
dispositiu d'arrencada

> dispositiu node = device node [node del dispositiu]??

Si, node del dispositiu. 
Vol dir node de l'arbre de fitxers. 
Hi ha nodes que són directoris, n'hi ha que són fitxers, n'hi ha 
que són named pipes, etc.

> disquet d'inici   = Boot Floppy
disquet d'arrencada.


> distribucions  = releases
> &
> alliberacions
> &
> llan?aments

Hi ha gent que diu alliberaments o llançaments, però ho trobo forçat, 
m'agrada més lliuraments, que és semblant. 
Però deixe-ho estar. 
Softcatalà diu llançament.

> errada      = errata
No estic segur, necessitaria context. 
Però en general diria que "errata" vol dir "fé d'errates" ?.


> errades en la distribuci? = release errata
o fé d'errates de la distribució, no sé.

> escannegat    = scanned
escanejar (ja ho havien dit, oi?)


> fase de c?rrega = stage loader
Jo diria carregador per etapes o per fases, però en realitat no sé.

> gerent d'inici  = boot manager

Gestor d'arrencada ?


> grups de not?cies = Newsgroups
> 
Termcat: grup de discussió
Softcatalà: grup de missatges


> imatges CD    = CD images
imatges de CD (o del CD), no?

> iniciable    = bootable
arrencable
Termcat + Softcatalà

> iniciar     = boot
arrencar 


> iniciar en fred = cold booting
arrencar en fred

> intercanvi    = alternate
i alternar o alternatiu?.

És que jo faig servir intercanvi per swap, i em fa por que provoqui 
confusió, a més ho trobo més acurat, no sé..


> logotip     = logo


> mem?ria cau   = cacheing
Pse... no es pot matisar?
Si fa de substantiu: càrrega a la memòria cau
si fa de verb: portar a la memòria cau 

> p?gina principal = homepage
A mi em sembla bé però:
Termcat + Softcatala : pàgina inicial.


> par?metre    = switch
No se m'acud res. Softcatalà diu conmutador, però no sé si vol dir 
el mateix.

> partici? iniciable = bootstrap partition
partició d'arrencada


> placa simple   = single board
? No serà una sola placa?. Em falta context...

> polzades     = inch
polsades 
(DIEC)


> port       = slot


> programari    = sharware
programari = software

termcat + Softcatalà: programari de prova = shareware


> Principis del Programari Lliure de Debian = Debian Free Software Guidelines
jo diria Criteris per a programari lliure de Debian

Crec recordar que no va de principis morals o així, 
sinó de com decidir si el projecte Debian pot considerar
un programa com a lliure. I em sembla més clar criteris. 

> punts      = links
punts?. 
Enllaços, no ha sortit abans.


> recurs compartit = share
Termcat:
ca recurs compartit de la xarxa, m  
en network share
Vaja, suposo que és aquest el sentit de share 


> reportar     = report
Softcatalà:llistar, generar un llistat
 (o llistat)
Ah! però no voleu dir un llistat, voleu dir informar d'un error 
o així, no?. Doncs ja està bé. Però podríem afegir llistar 
per si algun dia surt en un altre context...

> reset      = reset
SOftcatalà: reiniciar (o reinici)
Termcat: reinicialitzar (o reinicialització)

Jo estic d'acord amb Softcatalà

> resetejar    = reseting
SOftcatalà: reiniciar (o reinici)
Termcat: reinicialitzar (o reinicialització)


> ruta       = path
Softcatalà + termcat: camí

> ruta de sortida = ofpath
? no ho havia vist mai.

> servidor     = site
termcat+softcatalà: lloc.

> sistema d'administraci? = System Administration
Administració del sistema.


> sistemes operatius lliures = Free Operating System
en singular, vols dir.

> utilitat     = tool
Softcatalà : eina> xarxa      = xarxa
> xarxa de treball = network
no, la confusió deu venir de net i network
net volia dir tradicionalment alguna cosa com ara nus.
network volia dir tradicionalment "treball de nusos" = xarxa (com ara de pescador)
després computer network va voler dir xarxa d'ordinadors, 
i la gent va començar a escurçar-ho a network i després a net. 
Actualment, en informàtica net = network = xarxa 
Suposo que sabent que net és xarxa és fàcil confondre's i pensar 
que network és xarxa de treball, però no. 
 

> mot          traducci?/definici?
> -----------------------------------

> firmware      =
> 		   Es el programari propietari incl?s a l'interior
> 		   del maquinari per al funcionament del mateix.
>
Termcat:
 ca microprogramari, m  
  es firmware  
  fr firmware  
  fr microprogrammation  
  en firmware  

  Conjunt d'instruccions i dades emmagatzemades de manera que siguin
  funcionalment independents de la me

> harware      =
és hardware, és clar
> 		   B?sicament la traducci? ser? maquinari (en refer?ncia a
> 		   tot un seguit de dispositius; perif?rics, placa base,
> 		   targeta gr?fica, etc.) quan ens referin a un d'aquests
> 		   dispositius en partcicular mai l'anomenarem com a
> 		   maquinari a menys que es tracti d'especificacions entre
> 		   diverses clases de dispositius.
> 

> 
> prompt       =
> 		   referent a l'entrada de la consola.
>
Softcatala: indicador
Termcat : indicador d d'ordres
com a verb: 
Softcatala: indicar
Termcat: sol·licitar

I jo que li diria interpel·lació.
Que sé jo...

I ara ja posats poso les paraules que m'he trobat jo i a veure 
com ho fem:

linux native = natiu/a de linux
 Debian Linux = Debian Linux (o linux de Debian ?)
library = biblioteca 
(termcat + softcatalà, mal que jo digui llibreria es 
veu que no està bé)

binaries = fitxers executables binaris
?

overlay driver = controlador solapat 
????

rule of thumb = heurisme 
(registre incorrecte, algú sap una expressió més col·loquial?)

spindle = filosa 
???????
Fa referència a un disc per a espai d'intercanvi. Context:
On 32-bit architectures (i386, m68k, 32-bit SPARC, and PowerPC), the
maximum size of a swap partition is 2GB (on Alpha and SPARC64, it's so
large as to be virtually unlimited). This should be enough for nearly
any installation. However, if your swap requirements are this high,
you should probably try to spread the swap across different disks
(also called ``spindles'') and, if possible, different SCSI or IDE
channels. The kernel will balance swap usage between multiple swap
partitions, giving better performance.

balance = equilibrar 
? (com a load balancing)

slice = llesca
??
Context:
Sun disk partitions allow for 8 seperate partitions (or slices). The
third partition is usually (and is prefered to have) the ``Whole Disk''
partition. This partition references all of the sectors of the disk, and
is used by the boot loader (either SILO, or Sun's).

utility = utilitat
Termcat.

upgrade = actualitzar 
???? (però llavors update = refrescar?)
Jo l'únic que sé és que al dselect update el que fa es refrescar 
la llista de paquets disponibles, i upgrade instal·la versions noves
dels programes. 

dotted quad notation = notació de quadrupla entre punts (adreça IP)
????

BIOS = BIOS
La pregunta és masculí o femení?.
BIOS = Basic Input Output System = Sistema bàsic d'entrada i sortida
per tant suposo que masclí, però la gent diu "la BIOS, no?" 
Suposo que perquè s'elideix el nom i ens referim a la "memòria BIOS"
De tota manera crec que el context que m'he trobat parlava més del 
programa BIOS que de la memòria BIOS. 

X
gràcies per les explicacions sobre el X Window System però el meu dubte 
és què dic "l'X", "les X". Sistema és masculí, per tant opino que 
hauria de ser mascuñi singular, però em sona que la gent diu "les X",
potser volent dir "lex X windows", que no és el nom correcte.
Idees?.

Au, m'he quedat descansat. Bona nit. 

-- 
Xavi Drudis Ferran
xdrudis@tinet.orgReply to: