[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] Preparing.sgml (esperant coreccions...)bella5@teleline.es va escriure:

>  Aquesta és la meva... Maquinari/programari i estem dacord però firmware que:
> 
>  - Es el programari propietari inclos a l'interior del maquinari per a un  
>   bon funcionament del mateix.
> 
>  Estem en un entorn Open Source però la majoria d'aquests codis son 
> propietàris, no vull criticar a ningú, però: Com ho traduïm això?
> Dir-ne programari propietari seria pasar per la pedra a tots el qual seria 
> molt injust i programari encastat al maquinari seria. Confos?

No. Tens tota la raó. Perdó que se'm hagi escapat.
De la mateixa manera que bases encertadament la traducció d'overclock en 
l'explicació del seu significat pots donar la teva definició al costat del 
terme original, o
si es desitja un major rigor, aprofitar les definicions del foldoc o del
wordnet.

Això sí, posats a criticar

> propietàris, no vull criticar a ningú,

jo no tinc inconvenient :)

a canviar 

>  - Es el programari propietari inclos a l'interior del maquinari per a un  
>   bon funcionament del mateix.

per

  - Es el programari propietari inclos a l'interior del maquinari per al 
  funcionament del mateix.

He he.

> > >fase de testeig)
> >
> > Millor quelcom similar a "auto-test d'arrancada"
> 
> ??

Home, POST és Power On Self Test, i en Lluís posava "fase de testeig",
sense esmentar que passa a l'arrancada. Jo faig una traducció força literal
de POST.

> > campaneig, ¿campaneta? enlloc de "pito".
> 
> jo s'hom posat premer i campanada

prémer és totalment correcte, però no et deixis l'accent.
Per altra banda la traducció de chime per campaneig la baso en dos
arguments, i tinc dubtes en un tercer:

1-L'anglès és un idioma força onomatopèic, amb verbs com beep i força
d'altres que no recordo ara mateix. A mi "chime" em sona com una campaneig
més suau que no pas "campanada".
2-La traducció de chime en el diccionari anglès-català és "campaneig" o
"repic", però bé, "repic" tampoc no em sona gens bé per el dubte següent:
3-El cas és que no sé com sonen aquests dings dels Sparc:

Si són aquells cataclinc cataclinc-mariconades suaus del Guindous, em sona millor
"campaneig".
Si són uns DOONG DOOONG estàs arrancant un UNIX com una casa!! millor per a
mi "campanada".
Per altra banda, per a que fos "repic" hauria de fer un carrilló que m'és
difícil d'imaginar en un ordinador actual. 

Més subjectiu no es pot ser, tal com es pot veure aquí.

 
> > >   <sect1>'Overcloquejant' la CPU
> >
> > Això de "overcloquejar" s'ha de traduïr per alguna cosa, però no sé per a
> > què!. Termcat!! Graa!!
> >
> 
> Forçant la CPU?

Bo, bo.

> > >   <sect1>CPUs Cyrix i Errors amb les Disqueteres
> >
> > D'acord amb la Guia D'Estil, hauria de ser "Les CPU Cyrix". Aquest error
> > apareix altre cop immediatament després.
> >
> Pregunto:
> Això vol dir que aquests CDs, res de res seria aquests CD

Sí. Més detallat a

GuiaD_Estil.htm#2.7.3.2. Plurals

>  Renoi si que sembla punyetero si aquest document. 

Aquest document dóna problemes a l'aparèixer tants termes nous, molt
tècnics i no explicitats en el Recull. Potser el que s'hauria de fer és
designar algú que recollís aquests termes i que els hi enviés. Mentrestant
potser podríem continuar posant el terme original i acompanyar-lo d'una
traducció menys oficial per part del traductor, això sí, tenint presents
unes regles de "primer cop que apareix el terme, s'acompanya: segon cop, no 
s'acompanya i es deixa en l'idioma original". 
Aquesta regla té el problema que el terme pot sortir en documents
diferents, i un gran problema de la documentació en Debian és que no està
centralitzada en un sol llibre-monstre. Així, els primers acompanyaments 
haurien d'aparèixer diverses vegades obligatòriament, en les "arrels" de
cada document. (Com a cada "document diferent" em refereixo a diferents documents
com la installguide d'en Mark Stone, debianguide de John Goerzen / Ossama 
Othman i d'altres que em deixo).
Per altra banda, considero que també s'hauria d'establir algun estàndard de
com es presenta l'acompanyament com ara

terme anglès (traducció catalano-debianista).

El que vull dir, Lluís (canvio d'interlocutor), i que volia esmentar en la 
carta que deia que enviaria i que al final ho faig aquí, és que tot i que 
entenc la teva necessitat de posar en les traduccions-explicacions, d'uns "--", 
jo els evitaria, a part de que seria necessari ser regular en la inserció
d'aquests acompanyants. Fixa't que ho fas de maneres diferents a lo llarg
del text:

>(Servei de Noms de Domini -- 'Domain Name Service').
> la POST ('power on self test' -- fase de testeig)

Bé, són propostes... Però no tinc temps per a proposar una solució.
Aquí el que fa falta és que torni en Carles Sadurní :)

Molt bona nit/dia a tothom.

Ignasi
-- 
Debian GNU/Linux  -  Un sistema operatiu per a un
			món millor.
      		http://www.debian.org      
			An OS for a better world.
            

_________________________________________________________
Do You Yahoo!?
Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com
Reply to: