[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Revisió de organization.tags.On Sat, Aug 25, 2001 at 05:00:18PM +0200, Miquel wrote:
> en canvi, jo la deixaria com està, perquè quedarà molt estrany:
> "Si teniu problemes de maquinari en màquines de Debian..."
> 
> una mica massa redundant, oi? No veig cap problema, i queda més bé en
> aquest cas, com ho havies posat: "Si teniu problemes de hardware en
> màquines de Debian, si us plau mireu la pàgina"

Potser si, ho canviaré

> el canvi 'contindre' o 'contenir' era poc important (son vàlides totes
> dues, només qüestió de registre), en canvi se'ns ha passat una de més
> grossa: 

Lo de contenir se m'ha passat tb, creia que sols era el l'administrador

> << deuria de contenir (o contindre)
> >> hauria de contenir
> 
> (fixa't també a l'article apostrofat "de l'administrador")

Ok

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpVBndyEtCPr.pgp
Description: PGP signature


Reply to: