[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Revisió de organization.tags.On Sat, Aug 25, 2001 at 06:40:01AM +0200, Miquel wrote:
> T'he posat les correccions on correspon, està prou bé, són coses
> petites. No t'he canviat les majúscules, pero crec que hauries de posar
> només la primera lletra en majúscules (fora dels casos que siguin
> sigles, no sé si n'hi ha cap): el català no fa servir majúscules pertot
> com l'anglès...

Finalment ho vaig canviar, tot excepte "Sistema de Seguiment d'Errors"
que s'ha quedat amb les majúscules.

> << Equip de Instal·lació del Sistema
> >> Equip d'instal·lació del sistema

Açò també ho vaig veure ahir.

> << Mantenedors
> >> mantenidors

Ok.

> << del Anell de Claus
> >> de l'anell de claus

Ok.

> << deuría contindre informació del administrador
> >> deuria de contenir informació de l'administrador

"Y dale" :)

> << en breu
> >> ben aviat (suggerencia)

No se en quin contexte es gasta aquest slice, ara no està en la pàgina.
Ho canviaré...

Gracies.

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpyTdr6hWGju.pgp
Description: PGP signature


Reply to: