[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Please translate: stretch dedication textJonathan Wiltshire schreef op di 13-06-2017 om 22:50 [+0100]:
> Hi,
> 
> On Mon, Jun 12, 2017 at 09:24:01PM +0200, Frans Spiesschaert wrote:
> > Hi Jonathan,
> > 
> > Jonathan Wiltshire schreef op ma 12-06-2017 om 13:42 [+0100]:
> > > Hi,
> > > 

> > > For now, please email translations directly to me as a plain text
> > > attachment. I will collate them and ensure they are in the right place for
> > > the release.
> > > 
> > > It would be very helpful to have translations before 2017-06-15 23:00 UTC
> > > where possible.
> > 
> > I'm preparing a Dutch translation.
> 
> Thanks, I appreciate it.

Please find attached the Dutch dedication translation.

> 
> 


-- 
Regards,
Frans

Opgedragen aan Ian Murdock
--------------------------

Ian Murdock, de stichter van het Debian-project, overleed op 28 december
2015 in zijn woning in San Francisco. Hij was 42 jaar oud.

De bijdrage van Ian aan Vrije Software kan moeilijk overschat worden. Hij leidde het
Debian-project vanaf het begin in 1993 tot en met 1996, schreef het Debian manifest
in januari 1994 en droeg zorg voor het prille project tijdens zijn studies aan
de Universiteit van Purdue (VS).

Ian werd daarna oprichter en directeur van Linux International, hoofd technologie van de Free
Standards Group en nadien van de Linux Foundation en leider van het Project Indiana
bij Sun Microsystems. Dit project omschreef hij als "lessen trekken uit wat Linux bijdroeg
aan het concept besturingssysteem en dat toepassen voor Solaris".

Het succes van Debian bekrachtigt de visie van Ian. Hij inspireerde een onnoemelijk aantal mensen
overal ter wereld om eigen beschikbare tijd en vaardigheden te investeren.
Meer dan 350 distributies werden van Debian afgeleid.

Daarom dragen we Debian 9 "stretch" op aan Ian.

 -- De ontwikkelaars van Debian

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: