[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: anti-spam maatregelen (was: Re: [lists.debian.nl] developers@debian.nl-lijst stuk (was: [Mailer-Daemon@zurg.debian.nl: Warning: message 1DWgi4-0000XN-VP delayed 24 hours]))Quoting Danny ter Haar (dth@dth.net):
> Heb dus nu ook al apache aangepast dat we archive overzich weer zien.
> Nu alleen de oude content ff terug zetten ;-)

ok, dat is me ook nog gelukt:


http://lists.debian.nl/pipermail/developers/-- 
4 questions of life: What is sacred?  What is the spirit made of?
What is worth living for?  And what is worth dying for?
The answer to all, is LOVE.

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@lists.debian.nl


Reply to: