[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: anti-spam maatregelen (was: Re: [lists.debian.nl] developers@debian.nl-lijst stuk (was: [Mailer-Daemon@zurg.debian.nl: Warning: message 1DWgi4-0000XN-VP delayed 24 hours]))On Sun, May 15, 2005 at 04:09:39PM +0200, Paul Slootman wrote:
> On Sun 15 May 2005, Joost van Baal wrote:
> > 
> > Mja, ongeveer eens per jaar wordt op deze lijst de spam-discussie
> > gevoerd.  Tot nog toe kwam daar uit: de meeste subscribers zien de spam
> > toch niet, omdat die door hun reguliere eigen spamfilter afgevangen
> > wordt.  Ikzelf heb iig geen last van de spam op deze lijst.  En ik vind
> 
> Ik moest net 10 verwijderen die er langs geglipt waren. Ik heb net
> gekeken, en ik heb er vandaag dus in totaal zo'n 110 ontvangen via de
> list... Waarom niet tenminste de overduidelijke spam filteren voordat
> het verspreid wordt naar X mensen?

Ik vermoed dat Danny daar geen tijd voor had.

> > het een mooie feature dat mensen kunnen posten zonder zich eerst te
> > subscriben.
> 
> Dat wel.

Maar tegen spamassassin + clamav heb ik helemaal geen bezwaar; mooi
dat je wilt helpen!

Groeten,

Joost

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@lists.debian.nl

Reply to: