[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

anti-spam maatregelen (was: Re: [lists.debian.nl] developers@debian.nl-lijst stuk (was: [Mailer-Daemon@zurg.debian.nl: Warning: message 1DWgi4-0000XN-VP delayed 24 hours]))On Sun, May 15, 2005 at 03:58:22PM +0200, Danny ter Haar wrote:
> Quoting Paul Slootman (paul@wurtel.net):
> > Nou, gefeliciteerd, aan de hoeveelheid spam te zien die net binnen
> > gekomen is, doet ie het weer :-/ (Was het geen idee geweest om eerst de
> > inkomende lijst te schonen... en wat anti-spam maatregelen te nemen.)
> > Paul Slootman
> 
> Iemand zin om dat op zicht te nemen ?
> Ik ben niet eens debian developer ;-)

Mja, ongeveer eens per jaar wordt op deze lijst de spam-discussie
gevoerd.  Tot nog toe kwam daar uit: de meeste subscribers zien de spam
toch niet, omdat die door hun reguliere eigen spamfilter afgevangen
wordt.  Ikzelf heb iig geen last van de spam op deze lijst.  En ik vind
het een mooie feature dat mensen kunnen posten zonder zich eerst te
subscriben.

Groeten,

Joost

PS: ik vermoed dat ik niet Lionel maar Danny moet bedanken voor het
reanimeren van de lijst: Danny, bedankt!

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@lists.debian.nl

Reply to: