[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: anti-spam maatregelen (was: Re: [lists.debian.nl] developers@debian.nl-lijst stuk (was: [Mailer-Daemon@zurg.debian.nl: Warning: message 1DWgi4-0000XN-VP delayed 24 hours]))On Sun 15 May 2005, Joost van Baal wrote:
> 
> Mja, ongeveer eens per jaar wordt op deze lijst de spam-discussie
> gevoerd.  Tot nog toe kwam daar uit: de meeste subscribers zien de spam
> toch niet, omdat die door hun reguliere eigen spamfilter afgevangen
> wordt.  Ikzelf heb iig geen last van de spam op deze lijst.  En ik vind

Ik moest net 10 verwijderen die er langs geglipt waren. Ik heb net
gekeken, en ik heb er vandaag dus in totaal zo'n 110 ontvangen via de
list... Waarom niet tenminste de overduidelijke spam filteren voordat
het verspreid wordt naar X mensen?

> het een mooie feature dat mensen kunnen posten zonder zich eerst te
> subscriben.

Dat wel.


Paul

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@lists.debian.nl


Reply to: