[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [lists.debian.nl] developers@debian.nl-lijst stuk (was: [Mailer-Daemon@zurg.debian.nl: Warning: message 1DWgi4-0000XN-VP delayed 24 hours])On Sun 15 May 2005, Danny ter Haar wrote:
> Quoting Paul Slootman (paul@wurtel.net):
> > Ik heb voor mijzelf een vrij aardige setup met exim4 + spamassassin +
> > clamav dat heel veel al aan de poort tegenhoudt. Zo proberen veel
> > virussen en spammers in de HELO het IP nr of hostnaam van de ontvanger
> > te gebruiken, die kun je dus al direct tegen houden. Ik weet niet wat er
> > draait op de doos waar email voor developers@debian.nl binnenkomt (en
> > ook of daar ook meer dan alleen dat binnenkomt), maar anders wil ik best
> > wel eens kijken of de situatie te verbeteren is.
> 
> Ik ben helemaal voor!
> draait allemaal op www/ftp.debian.nl.
> dedicated machine, ga je gang!

OK, ik zal eens kijken; weet niet of dat vandaag of morgen gaat lukken,
ik ben momenteel bezig om een diskless epia met debian over nfs aan de
praat te krijgen :-)


Paul Slootman

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@lists.debian.nl


Reply to: