[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [lists.debian.nl] developers@debian.nl-lijst stuk (was: [Mailer-Daemon@zurg.debian.nl: Warning: message 1DWgi4-0000XN-VP delayed 24 hours])On Sun, May 15, 2005 at 03:53:17PM +0200, Paul Slootman wrote:
> On Sat 14 May 2005, Joost van Baal wrote:
> > 
> > De developers@debian.nl lijkt (weer) stuk te zijn.  Tijd om er eens naar
> > te kijken?
> 
> Nou, gefeliciteerd, aan de hoeveelheid spam te zien die net binnen
> gekomen is, doet ie het weer :-/ (Was het geen idee geweest om eerst de
> inkomende lijst te schonen... en wat anti-spam maatregelen te nemen.)

Tja...  Ik ben allang blij dat ie t tenminste weer doet :)

Thanks Lionel!

Groeten,

Joost

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@lists.debian.nl

Reply to: