[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [lists.debian.nl] developers@debian.nl-lijst stuk (was: [Mailer-Daemon@zurg.debian.nl: Warning: message 1DWgi4-0000XN-VP delayed 24 hours])On Sun 15 May 2005, Danny ter Haar wrote:
> Quoting Joost van Baal (joostvb-debian-developers-nl-20050515-2@mdcc.cx):
> > Tja...  Ik ben allang blij dat ie t tenminste weer doet :)
> > Thanks Lionel!
> 
> thanks for nothing ? ;-)

Zo ver wil ik nu ook weer niet gaan :-)

Ik heb voor mijzelf een vrij aardige setup met exim4 + spamassassin +
clamav dat heel veel al aan de poort tegenhoudt. Zo proberen veel
virussen en spammers in de HELO het IP nr of hostnaam van de ontvanger
te gebruiken, die kun je dus al direct tegen houden. Ik weet niet wat er
draait op de doos waar email voor developers@debian.nl binnenkomt (en
ook of daar ook meer dan alleen dat binnenkomt), maar anders wil ik best
wel eens kijken of de situatie te verbeteren is.


Paul Slootman

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@lists.debian.nl


Reply to: