[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] dinsdag keysinging in WageningenOn Mon, Jul 12, 2004 at 10:27:33PM +0200, Olivier wrote:
> On Mon, 12 Jul 2004 21:06:09 +0200
> Joost van Baal <joostvb@mdcc.cx> wrote:
> 
> > Alleen Vincent Zweije en ik (allebei Debian developers) hebben gezegd
> > wellicht te komen.  Hrm, das een beetje weinig resultaat voor een trip
> > naar het moeilijk te bereiken Wageningen.  Of komen er nog andere mensen
> > die dat niet via de lijst hebben laten weten?
> 
> geen developers, wel nog wat mensen die dat willen worden, of zware debian
> gebruiker zijn.

Weten die ook dat het ook voor niet-Debian-developers nuttig is om PGP
keysigning te doen, en nemen die dus hun keyslips mee?

t Wordt weer wat interessanter, zal ns kijken hoeveel tijd het
me kost om morgen van werk in Tilburg naar Wageningen te komen.

Groeten,

Joost

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl

Reply to: