[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] dinsdag keysinging in WageningenOn Mon, Jul 12, 2004 at 09:06:09PM +0200, Joost van Baal wrote:
> On Mon, Jul 12, 2004 at 08:55:18PM +0200, Olivier wrote:
> > 
> > even voor de check: komt er morgen ook iemand die al in het web of trust
> > van Debian zit? Anders is het voor niks...
> 
> Alleen Vincent Zweije en ik (allebei Debian developers) hebben gezegd
> wellicht te komen.  Hrm, das een beetje weinig resultaat voor een trip
> naar het moeilijk te bereiken Wageningen.  Of komen er nog andere mensen
> die dat niet via de lijst hebben laten weten?

Ik kom in ieder geval niet, net als Jeroen van Wolfelaar kan ik wel weer
na 27 juli.

Wouter van Heyst

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl


Reply to: