[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] Debian birthday partyOn Fri, Jun 27, 2003 at 05:59:52PM +0200, Wichert Akkerman wrote:
> genereuze

Zeker!

> aanbod van Henk Buursen van de Waag Society het 10 jarige
> bestaan van Debian daar te vieren moeten aanpakken.
> 
> Dus:
> 
>  16 augustus
>  10 jaar Debian feest
>  Waag Society, Amsterdam

Nieuwmarkt 4, http://www.waag.org/ .

Ik ben er bij. Uur of 9 is de deur open?

Groeten,

Joost

-- 
"Ik zie geen meerwaarde in een afzonderlijke landelijke registratie
van de inzet van opsporingsmethoden"
            minister Nawijn van Justitie, 31 maart 2003

Attachment: pgpi2yZr3YeVa.pgp
Description: PGP signature


Reply to: