[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] Debian birthday partyOn Fri, Jun 27, 2003 at 05:59:52PM +0200, Wichert Akkerman wrote:
> Het wordt tijd dat we eens wat gaan regelen :). Ik stel voor dat we het
> genereuze aanbod van Henk Buursen van de Waag Society het 10 jarige
> bestaan van Debian daar te vieren moeten aanpakken.
> 
> Dus:
> 
>   16 augustus
>   10 jaar Debian feest
>   Waag Society, Amsterdam
> 
> Het lijkt me dat we er gewoon een gezellig avondje van moeten maken; ik
> gok dat er een bar in ruimte te vinden is (of anders iets te regelen is)
> dus aan de eerste voorwaarde is al voldaan. Verder is er wifi aanwezig
> voor de mensen die graag gezellig willen zijn met hun laptop :)
> 

Dit jaar is 16 augustus een zaterdag, dat is mooi.

Ik laat het nog dichterbij komen en beslis dan.


Geert Stappers
( die graag bij een datum ook een dag van de week ziet )


_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl


Reply to: