[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Esperantaj literoj en Debiano 9.2On Tue, Oct 17, 2017 at 11:34:17AM -0300, Eduardo Trápani wrote:
> >    Mi nur uzas KDE.  Ĉi tie la komputilo havas pluraj mastrumaj
> >    sistemoj, sed ĉiuj havas KDE.
> 
> En ordo, vi do devus iri al la lingva kaj regiona parto de la agordoj. Eble
> tie vi povas aldoni klavarojn.

 La tajparo en KDE jam restas agordita por mia nacia lingvo. Ĉi tie
 mi nur uzas grafikan sistemon KDE. La agordo estas sama de aliaj
 distribuaĵoj 
 
> 
> El la ordonlinio vi povas ankaŭ tajpi:
> 
> $ setxkbmap eo

debian9@Host-001:~$ setxkbmap eo
Error loading new keyboard description
debian9@Host-001:~$ 

 
> (vi nur skribis al mi, ne al la listo)

 Pardonu min. Debiana listo havas malfacileco por respondi al la
 listo. Reta programo Mutt estas uzata de mi por respondi. Mi
 bezonas tajpi "G" por respondi al la listo. Nur Debiana listo
 funkcias de ĉiu maniere. Do, mi forgesis kaj tajpi "R" por respondo
 anstataŭ "G".

-- 

Gilberto F da Silva - gfs1989@mandic.com.br - ICQ 136.782.571
Stela dato:2.458.044,524 Loka tempo:2017-10-17 21:34:21 Mardo  

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: