[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Esperantaj literoj en Debiano 9.2       Saluton!

       Debiano 9.2 estas ĵus instalata de mi. Bedaŭrinde,
       konsolo ne montras Esperantajn literojn ĝuste.

       Emakso montras ĝuste Esperantjn literojn sed aliaj
       programoj, ne. Mi ne povas tajpi Esperante en Telegram aŭ
       en navigiloj.      
       
-- 

Gilberto F da Silva - gfs1989@mandic.com.br - ICQ 136.782.571
Stela dato:2.458.041,279 Loka tempo:2017-10-14 15:41:42 Sabato  

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: