[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NEW handling: About rejects, and kernelsScripsit Hamish Moffatt <hamish@debian.org>
> On Thu, Mar 24, 2005 at 05:37:02PM +0000, Henning Makholm wrote:

>> Do you have any arguments for this that do *not* basically reason
>> backwards from "we want this stuff to be in main, freedoms or not"?

> Well, I would start with "we want this stuff in main" and work from
> there;

See? There you go.

-- 
Henning Makholm       "Jeg forstår mig på at anvende sådanne midler på
              folks legemer, at jeg kan varme eller afkøle dem,
          som jeg vil, og få dem til at kaste op, hvis det er det,
         jeg vil, eller give afføring og meget andet af den slags."Reply to: