[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Package Lists and SizeOn Sat, Jun 28, 2003 at 03:21:05PM +0000, Bruno Rodrigues wrote:
> With which apt version ?
> I don't find any usr/lib/apt/methods/rsync :(
http://lists.debian.org/debian-devel/2003/debian-devel-200306/msg00176.html

Regards
	Artur
-- 
[00:54] <TomekS!tsurmacz@okapi.ict.pwr.wroc.pl> a poza tym, to ja sobie
zakładam po prostu grupy w domu i nie wiem, czego wszyscy ode mnie chcą
(czepili się jacyś z feedem i tylko kopiują... ;-))) )Reply to: