[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Организационна структура, култура и поведение - 19.03.2016, София"Организационна структура, култура и поведение" - 19.03.2016, гр.София

Програма: (Към пълната програма и записване)

09.30–12.30 (10.30-10.45–Кафе-пауза)

 

Организационна култура
- Значение на организационната култура в организацията
- Трудности при въвеждане и изграждане на организационна култура
- От ценности към поведение
- Въвеждане на организационна култура за повишаване на ефективността на служителите

 

Организационна дисциплина
- създаване на организационна среда поощряваща спазването на работните процедури, процеси и правила
- Как да се справяме с „проблемни“ служители

 

12.30-13.30 Обедна почивка
13.30–17.00 (15.30-15.45-Кафе-пауза)

 

Организационна структура и организационно развитие
- Цели и характеристика на организационната структура
- Видове организационни структури
- Вертикални срещу хоризонтални организационни структури
- Йерархична структура на длъжностите
- Ползи от организационната структура

 

Инициативи за изследване на организационната среда и мотивационния климат в компанията
- Процедури на допитване на служителите
- Анализ на информацията от допитването до служителите
- План за корекционно въздействие

Част от "Академия - Човешки ресурси"

Информация и записване:

1. Място: гр.София, Парк Хотел Витоша; от 09.30 до 17.00

2. Цена: 290 лева, без включен ДДС. Включва : материали; сертификати; кафе-паузи;

3. Контакт: 02/ 860 16 65, 860 15 77

4. Online: ЗАПИСВАНЕ

Diteramb Consult Ltd., гр.София, ул. А.Разцветников 3, тел. 028601665 

Съгласно ЗЕТ Ви съобщаваме за възможност от непоискано търговско съобщение.

Отписване от бюлетина


Reply to: