[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: geen beheerrechten voor mijzelfOn Thu, 05 Nov 2015 17:16:26 +0100, J.M. van Ham wrote:
> Dag Debian Helper,
> Ik gebruik Debian 8.2 zeer recentelijk.

Dit is de Engelstalige lijst. Probeer het opnieuw op de Nederlandse
Debian-lijst: debian-user-dutch@lists.debian.org


Reply to: