[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

geen beheerrechten voor mijzelfDag Debian Helper,
Ik gebruik Debian 8.2 zeer recentelijk.
Ook in de versie Debian GNU/Linux7.6 Official i386 Binary-DVD bestond
het probleem al. Ik had gehoopt dat met de nieuwere versie het probleem
zou zijn verholpen. Niet dus.
Als enige reguliere gebruiker van Debian heb ik geen beheersrechten.
Telkens als ik een programma wil installeren (b.v reportbug) middels
sudo apt-get install reprortbug en mijn wachtwoord krijg ik het volgende
gemeld:
"Kan de beheersmap /var/lib/dpkg/lock  niet openen (13: teogang
geweigerd). Kan de beheersmap (/var/lib/dpkg) niet vergrendelen. Heeft u
beheersrechetn?" Niet dus. Wel wordt telkens gemeld dat het probleem
wordt gerapporteerd.
In mijn eerste versie van Debian(7.6) was een root shel beschikbaar en
kon ik me daarmee redden. Nu heb ik helemaal geen mogelijkheid om b.v
een mkdir te maken.
Gaarne zo spoedig mogelijk een oplossing, want zo is niet te werken.  
 Met vriendelijke groet,
Joep van Ham


Reply to: