[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Okulda Debian Kurulum Etkinliği Düzenlemek İstiyorumThu, 11 Apr 2013 09:13:38 -0500 tarihinde
"Selim T. Erdogan" <selim@alumni.cs.utexas.edu> yazmış:

> 
> Bir de http://mozilla.debian.net/ var.  Kullandığınız debian sürümüne 
> göre oradaki talimatları uygulayabilirsiniz.
> 

Onu biliyorum. Zaten oradaki yapılandırmayı kullanarak kurdum :)

-- 
Gökşin Akdeniz <goksin.akdeniz@gmail.com>
http://www.goksinakdeniz.net

Attachment: pgp0wHINwVgW8.pgp
Description: PGP signature


Reply to: