[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian hk.Dediğiniz komutları yazdığımda aldığım cevplar ektedir. Benim postgresql
7.4 kurulmuş galiba. bu ayarlar otomatik gelmiyor mu ilk kurulumda.

huseyin:/home/huseyin# /etc/init.d/postgresql-7.4 status
Version Cluster  Port Status Owner  Data directory
Log file
huseyin:/home/huseyin# /etc/init.d/postgresql-7.4 start
huseyin:/home/huseyin# /etc/init.d/postgresql-7.4 status
Version Cluster  Port Status Owner  Data directory
Log file
huseyin:/home/huseyin# dpkg -l | grep postgres
ii postgresql            7.5.22
object-relational SQL database manag ement sy
ii postgresql-7.4          7.4.19-0etch1
object-relational SQL database, vers ion 7.4
ii postgresql-client         7.5.22
front-end programs for PostgreSQL (t ransitio
ii postgresql-client-7.4       7.4.19-0etch1
front-end programs for PostgreSQL 7. 4
ii postgresql-client-common     71
manager for multiple PostgreSQL clie nt versi
ii postgresql-common         71
manager for PostgreSQL database clus ters
ii postgresql-contrib        7.5.22
additional facilities for PostgreSQL (transi
ii postgresql-contrib-7.4      7.4.19-0etch1
additional facilities for PostgreSQL
ii postgresql-doc          7.5.22
documentation for the PostgreSQL RDB MS (tran
ii postgresql-doc-7.4        7.4.19-0etch1
documentation for the PostgreSQL dat abase ma
huseyin:/home/huseyin#


Paz, 2008-11-30 tarihinde 20:44 +0200 saatinde,
remzi.akyuz@serbestyazilim.com yazdı:
> postgresql durumunu kontrol edebilirmisiniz?
> 
> root@toprakkale:~# /etc/init.d/postgresql-8.1 status
> Version Cluster  Port Status Owner  Data directory          
> Log file
> 8.1   main   5432 online postgres /var/lib/postgresql/8.1/main   
> /var/log/postgresql/postgresql-8.1-main.log
> 
> Şayet yukarıdakine benzer bir cevap alamazsanız, başlatabilirsiniz.
> root@toprakkale:~# /etc/init.d/postgresql-8.1 start
> Starting PostgreSQL 8.1 database server: main.
> root@toprakkale:~#
> 
> postgresql ile ilgili paketlerde yüklümü kontrol edebilirsiniz.
> root@toprakkale:~# dpkg -l |grep postgres
> ii postgresql-8.1              8.1.13-0etch1        
>       object-relational SQL database, version 8.1
> ii postgresql-client             7.5.22           
>       front-end programs for PostgreSQL (transitio
> ii postgresql-client-7.4           7.4.19-0etch1        
>       front-end programs for PostgreSQL 7.4
> ii postgresql-client-8.1           8.1.13-0etch1        
>       front-end programs for PostgreSQL 8.1
> ii postgresql-client-common         71             
>       manager for multiple PostgreSQL client versi
> ii postgresql-common             71             
>       manager for PostgreSQL database clusters
> ii postgresql-dev              7.5.22           
>       development files for libpq (transitional pa
> ii postgresql-doc-8.1            8.1.13-0etch1        
>       documentation for the PostgreSQL database ma
> ii postgresql-server-dev-8.1         8.1.13-0etch1        
>       development files for PostgreSQL 8.1 server-
> root@toprakkale:~#
> 
> kolay gelsin
> 
> 
> 
> 
> > malesef olmadı. a�a�ıdaki hatayı almaktayım.
> >
> > huseyin@huseyin:~$ su - postgres
> > Password:
> > postgres@huseyin:~$ psql
> > psql: sunucuya ba�lanılamadı: Böyle bir dosya ya da dizin yok
> >     Sunucu yerelde çalı�ıyor ve Unix domain
> >     soketleri üzerinden ba�lantılara izin veriyor mu?
> > "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"?
> > postgres@huseyin:~$
> >
> >
> > Paz, 2008-11-30 tarihinde 20:34 +0200 saatinde, linux liste yazdı:
> >> merhaba,
> >> root@toprakkale:~# su - postgres
> >> postgres@toprakkale:~$ psql
> >> Welcome to psql 8.1.13, the PostgreSQL interactive terminal.
> >>
> >> Type: \copyright for distribution terms
> >>    \h for help with SQL commands
> >>    \? for help with psql commands
> >>    \g or terminate with semicolon to execute query
> >>    \q to quit
> >>
> >> postgres=#
> >>
> >>
> >> deneyebilirmisiniz?
> >> yukaridaki gibi cevap alırsanız çalı�ıyordur...
> >>
> >> 30 Kasım 2008 Pazar 22:28 tarihinde huseyin ersoy
> >> <hersoy2008@gmail.com> yazdı:
> >>     merhaba arkadaslar,
> >>     debian 4.0 etch kullanıcısıyım. 2 adet sorum olacak.
> >>     1- postgresql i ilk kurulumda yükledim. ancak çalıÅ&#65533;ıp
> >>     çalıÅ&#65533;madıÄ&#65533;ından
> >>     emin deÄ&#65533;ilim. galiba çalıÅ&#65533;mıyor.
> aÅ&#65533;aÄ&#65533;ıdaki hatayı
> >> alıyorum.
> >>     bunu nasıl
> >>     giderebilirim.
> >>
> >>     huseyin@huseyin:~$ psql
> >>     psql: sunucuya baÄ&#65533;lanılamadı: Böyle bir dosya ya da
> dizin
> >> yok
> >>        Sunucu yerelde çalıÅ&#65533;ıyor ve Unix domain
> >>        soketleri üzerinden baÄ&#65533;lantılara izin veriyor mu?
> >>     "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"?
> >>     huseyin@huseyin:~$
> >>     2- mail programı olarak evolution kullanmaktayım. bu program
> >>     maillerimi
> >>     nerede saklıyor. outlook daki gibi ayrı bir .pst dosyası
> >> yapıp
> >>     önemli
> >>     maillerimi saklayabilirmiyim bu programda da? veya
> >>     önereceÄ&#65533;iniz baÅ&#65533;ka
> >>     bir program varmıdır.
> >>
> >>     Å&#65533;imdiden teÅ&#65533;ekkürler
> >>     iyi çalıÅ&#65533;malar
> >>
> >>     Hüseyin ERSOY
> >>
> >>
> >>
> >>     --
> >>     To UNSUBSCRIBE, email to
> >>     debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> >>     with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> >>     listmaster@lists.debian.org
> >>
> >>
> >
> >
> 
> 


Reply to: