[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: autofsPeki buna niye gerek duyuluyor?

On 7/30/05, Selim T. Erdogan <selim@cs.utexas.edu> wrote:
> yaar tunez, 29.07.2005 tarihinde şöyle yazmış:
> > Merhaba,
> > autofs i halledemedim ve vazgeçtim. Şimdi /media dizininde usb0, usb,
> > cdrom , cdrom0 , floppy, floppy0 şeklinde her cihaza ait iki farklı
> > dizin var. cdrom var bir de cdrom0 var. Bunun sebebi nedir acaba?
> >
> > debian sarge 3.1 gnome
> 
>    Dikkatli bakarsanız sonunda 0 olmayanların 0'lıya sembolik bağ
> olduğunu görmelisiniz.  Ayrıca, bkz. [1].
> 
> [1]. http://www.pathname.com/fhs/pub/fhs-2.3.html#MEDIAMOUNTPOINT
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
>

Reply to: