[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apache YapılandırmasınınSQL Sunucuda Bulunması...    Merhaba...
Henüz deneme fırsatım olmadı ama (apache 2 ye göre yeniden yazmak
gerekiyor sanırım zira 1.X serisi için bu modul) mod_sqlinclude.c
dosyası içerisinde 262 nci satırdaki return ( 0 ); satırını return (
NULL ); olarak değiştirip tekrar derlerseniz SQL sunucusuna
bağlanamadığı takdirde apache'nin  yoluna devam etmesini sağlamış
olursunuz ( yada goto error_exit; de aynı işi yapması gerekiyor ama
oradaki mysql_free_result deyimini if (mysql != NULL ){ altına eklemek
gerekiyor.

-- 
Saygılar && İyi Çalışmalar
Timu EREN ( a.k.a selam )

Reply to: